Zalety kolei jako alternatywnego środka transportu, cz.1

Silny lobbing sektora drogowo-motoryzacyjnego powoduje, że znaczenie branży kolejowej, stało się zagadnieniem drugiego planu. Takie podejście w ujęciu perspektywicznym jest działaniem błędnym i bardzo kosztownym. Pokazuje to analiza rocznika statystycznego dotyczącego transportu.

A przecież transport kolejowy ma zalety, o których należy mówić głośno. Dla przewiezienia porównywalnej masy towarów w oznaczonym korytarzu transportowym potrzebny jest pas terenu o szerokości 13,7 m pod infrastrukturę związaną z koleją albo ponad dwukrotnie więcej (29 m) pod infrastrukturę drogową.

Również ilości substancji szkodliwych emitowanych przez różne rodzaje transportu oraz wielkość zużycia energii wskazują na kolej jako na najmniej uciążliwy rodzaj transportu.

Prymat transportu kolejowego nad pozostałymi środkami lokomocji uwidacznia się również w zestawieniu jednostkowych kosztów zewnętrznych. Przewozy pasażerskie samochodami osobowymi są ponad czterokrotnie droższe od kolejowych. Podobne proporcje utrzymują się dla przewozów towarowych samochodami ciężarowymi

Elementem kolei są dworce – budynki zlokalizowane najczęściej w centrum miast. Jest to rozwiązanie, które wymusza funkcjonowanie pozostałych rodzajów transportu oraz w sposób logiczny oddziałuje na kształtowanie otaczającego miasto regionu.

O innych aspektach, w których kolej ma przewagę nad innymi środkami transportu, już w następnym wpisie.