Bezpieczeństwo łańcucha dostaw

Aby można było mówić o pełnym bezpieczeństwie, konieczne staje się spojrzenie na nie tylko poprzez pryzmat poszczególnych gałęzi transportu, ale poprzez cały łańcuch dostaw.

Można zaryzykować stwierdzenie, że łańcuch dostaw jest na tyle bezpieczny, na ile niezawodne jest jego najsłabsze ogniwo. Stosując systemy bezpieczeństwa, musimy mieć na uwadze zachowanie standardów w zakresie jakości, jak również zapewnienie sprawności przepływu towarów, a tym samym efektywności łańcuchów dostaw.

Postęp w zakresie IT oraz wprowadzanie lepszych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów stosowanych przy produkcji jednostek intermodalnych znacząco zwiększa bezpieczeństwo. Jest wiele obszarów innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przewożonego ładunku oraz obniżających koszty transportu.

Opracowano na podstawie artykułu Henryka Zielaskiewicza opublikowanego w magazynie KZA EXPRESS