Bezpieczeństwo w transporcie i logistyce

Istotnym zagadnieniem w zapewnieniu bezpieczeństwa w transporcie i logistyce jest współpraca firm związanych z budowaniem łańcuchów dostaw na skalę światową.

Z oczywistych powodów inicjatorem tych działań są z reguły kraje zagrożone terroryzmem oraz kraje przodujące w przewozach kontenerów, wymuszając na swoich partnerach handlowych dostosowanie się do określonych wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Prace nad organizacją i koordynacją środków zabezpieczających i prewencyjnych prowadzone są na różnych szczeblach organizacji rządowych i międzynarodowych oraz organizacji zrzeszających firmy z branży TSL, a ich efektem jest wiele inicjatyw, o których wspomnimy w kolejnych notach.

Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa jest nadrzędną wartością przyświecającą we wszystkich pracach, które w infrastrukturze kolejowej wykonują Krakowskie Zakłady Automatyki KZA SA.

Opracowano na podstawie artykułu Henryka Zielaskiewicza opublikowanego w magazynie KZA EXPRESS