Zapewnić bezpieczeństwo na kolei

 

Transport kolejowy jest istotny w życiu codziennym zarówno dla przewozu pasażerów, jak i ładunków, zatem jego systemy bezpieczeństwa powinny być na jak najwyższym poziomie.

Z przeprowadzonych badań wynika, że głównymi przyczynami wypadków kolejowych były: zły stan infrastruktury, zły stanem taboru, niewłaściwy sposób organizacji i technologii przewozów, nieodpowiednie kwalifikacje pracowników, uszkodzenie nawierzchni kolejowej i zakłócenia urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Newralgicznym punktem na sieci linii kolejowych są ich liczne skrzyżowania jednopoziomowe z drogami kołowymi, na których ma miejsce większość wypadków. Polska na tle UE jest na 4. miejscu pod względem tego typu wypadków. Najwięcej wypadków ma miejsce na przejazdach niestrzeżonych.

Wobec pojawiających się coraz to nowych zagrożeń powinny być też nieustannie podnoszone standardy bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym jest bardzo ważne, gdyż każdego dnia przewożone są rożnego rodzaju ładunki, towary, jak również ludzie. Z tego faktu doskonale zdają sobie sprawę wykonawcy prace modernizacyjnych infrastruktury kolejowej, jak Krakowskie Zakłady Automatyki.