Wyniki przewozowe – luty 2023 r.

W lutym 2023 roku, liczba osób korzystających z usług kolejowych przekroczyła 27,3 milionów, a przewieziono niemal 19 milionów ton ładunków. Porównując rok do roku, zanotowano wzrost o 28,5% w liczbie pasażerów i spadek o 4,3% w masie towarów.

Wśród licencjonowanych przewoźników pasażerskich, w lutym skorzystało z usług pociągów łącznie 17 mln osób. W porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, liczba ta wzrosła o 6,1 mln (+28,5%). Wykonano pracę przewozową na poziomie 1,8 mld pasażerokilometrów, co oznacza wzrost o 0,4 mld pasażerokilometrów (+33%) rok do roku. Warto zauważyć również nieznaczny wzrost wartości pracy eksploatacyjnej, wynoszącej 14,8 mln pociągokilometrów, czyli więcej o 0,4 mln (+2,9%) niż rok wcześniej. W lutym 2023 roku, średnia odległość jaką pokonał pasażer kolejowy wyniosła 64,9 km, co stanowi wzrost o 2,2 km (+3,5%) w porównaniu do lutego 2022 roku.

Ze względu na krótszą liczbę dni, luty oznacza spadek liczby pasażerów w zestawieniu miesiąc do miesiąca dla przewoźników realizujących regularne przewozy pasażerskie. W porównaniu do stycznia 2023 roku, z usług kolei skorzystało o 2,3 mln pasażerów mniej (-7,7%), a praca przewozowa była mniejsza o 0,1 mld pasażerokilometrów (-5,2%). W przypadku pracy eksploatacyjnej, wartość ta wyniosła o 1,4 mln pociągokilometrów mniej (-8,7%). W lutym 2023 roku, średnia odległość przewozu pasażera wyniosła prawie 2 km więcej (+2,8%) niż w styczniu 2023 roku.

W sumie, w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku, kolej przewiozła łącznie 56,9 mln pasażerów, wykonując pracę przewozową na poziomie 3,6 mld pasażerokilometrów i pracę eksploatacyjną w wysokości 30,9 mln pociągokilometrów. Porównując do analogicznego okresu rok wcześniej, zanotowano wzrost o 14,2 mln pasażerów (+33,4%), wzrost poziomu pracy przewozowej o 1 mld (+37,8%) oraz wzrost pracy eksploatacyjnej o o 1 mln (+3,2 %).

Cargo

W lutym 2023 roku ilość transportowanych ładunków kolejowych była nieco niższa niż rok wcześniej. Łącznie pociągami przewieziono 19 milionów ton ładunków – o niewielkie 0,9 miliona mniej (-4,3%) niż w lutym 2022 roku. W pozostałych parametrach odnotowano wzrosty. Praca transportowa wyniosła 5,1 miliarda tonokilometrów, co było wyższe o 0,6 miliarda (+12,7%) niż w lutym 2022 roku. Praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 7 milionów pociągokilometrów, czyli więcej o 0,5 miliona (+7,3%) niż rok wcześniej. Średnia odległość przewozu 1 tony ładunków w lutym 2023 roku wyniosła prawie 270 km – o 40,7 km więcej (+17,8%) niż w lutym 2022 roku.

W lutym 2023 roku w porównaniu ze styczniem tego samego roku ilość transportowanych ładunków spadła o 1,4 miliona ton (-6,8%), wartość pracy transportowej była niższa o 0,3 miliarda (-5,1%), a wartość pracy eksploatacyjnej niższa o 0,4 miliona (-5,1%). Średnia odległość przewozu 1 tony ładunków wzrosła nieznacznie o 4,8 km (+1,8%) w porównaniu ze styczniem 2023 roku.

Od początku roku koleją przewieziono 39,3 miliona ton ładunków, praca transportowa wyniosła 10,5 miliarda tonokilometrów, a praca eksploatacyjna 14,3 miliona pociągokilometrów.

W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, masa transportowanych ładunków zmniejszyła się o 0,2 mln ton (-0,4%), a wielkość wykonanej pracy transportowej zwiększyła się o 1,4 miliarda ton (+15,1%) oraz praca eksploatacyjna wzrosła o 1,1 mln (+8,5%).

Źródło: https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19896,Wyniki-przewozowe-luty-2023-r.html