W Krakowie postępują prace modernizacyjne

W ramach działań PKP PLK prace modernizacyjne w Krakowie nabierają kształtów. Jedną z inwestycji jest mur przy ul. Halickiej – budowa kontrowersyjna dla okolicznych mieszkańców. Wg oficjalnych oświadczeń równolegle do prac przeprowadzane są badania archeologiczne i wykopaliska.

Część z czasu zaplanowanego na prace budowlane pochłaniają wykopaliska. Badacze przede wszystkim skupiają się w rejonie ul. Halickiej, gdzie zabezpieczają zabytki i odkryte fragmenty budynków. Wszystkie badania archeologiczne należy przeprowadzić przed wykonaniem w tym miejscu większego nasypu kolejowego.


– Na wysokości skrzyżowania ul. Halickiej z Miodową powiększany nasyp kolejowy osiągnął już docelową wysokość i szerokość. Ciężki sprzęt pracuje przy usypywaniu ziemi po stronie torów, a bliżej ul. Podgórskiej murarze układają kolejne warstwy nowej ściany, która zwieńczy nasyp na tym odcinku linii kolejowej – informują w PKP Polskie Linie Kolejowe.


Mur przy ul. Halickiej nie podoba się mieszkańcom Krakowa. Wg nich oddzielać on będzie Grzegórzki od Kazimierza. Dodatkowo stary nasyp kolejowy był pokryty zielenią, natomiast na szczycie nowego ma powstać mur. Mieszkańcy mają żal, że plany budowy nie były z nimi dokładnie konsultowane.

PKP Polskie Linie Kolejowe oświadczyły, że nasyp w tym miejscu powinien być dodatkowo wzmocniony murem. Wszystko ze względu na modernizacje trakcji, a więc i na większe wymogi dotyczące bezpieczeństwa itd. Przedstawiciele PKP PLK zauważają, że mur jeszcze nie wygląda tak jak powinien, więc do oceny estetyki jest jeszcze daleko. Dodatkowo mają jeszcze powstać w jego obrębie najazdy kładki pieszo-rowerowej. Mieszkańcy i radni z Dzielnicy I Stare Miasto wystosowali prośbę o zazielenienie muru (tj. np. o obsadzenie go ozdobnymi pnączami).

Co do pozostałych inwestycji – aby zmieścić dodatkowe tory przygotowywane są dwie estakady kolejowe pomiędzy ul. Kopernika a ul. Miodową. Tam gdzie się da, poszerzane są nasypy, np.: pomiędzy ul. Lubicz a Kopernika, wzdłuż ul. Halickiej czy pomiędzy ul. Kącik a ul. Powstańców Wielkopolskich. W ramach zadania powstają także trzy nowe mosty nad Wisłą, a jeden z nich z kładką pieszo-rowerową.

Inwestycja PKP w centrum Krakowa realizowana jest w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy–Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. W ramach tego zadania powstaje też m.in. przystanek kolejowy Kraków Grzegórzki i przebudowywany jest wiadukt kolejowy nad ul. Grzegórzecką.

Źródło: https://gazetakrakowska.pl/krakow-rosnie-mur-pkp-miedzy-kazimierzem-a-grzegorzkami-przy-ulicy-halickiej-pracuja-tez-archeolodzy-zdjecia/ar/c1-16012497

Wypowiedzi osób publicznych pochodzą z: https://gazetakrakowska.pl/krakow-rosnie-mur-pkp-miedzy-kazimierzem-a-grzegorzkami-przy-ulicy-halickiej-pracuja-tez-archeolodzy-zdjecia/ar/c1-16012497