Z Gdańska do Krakowa pociągiem w 3 godziny!

CPK podpisało studium dla kolei dużych prędkości od węzła CPK przez Płock do Włocławka. Ten odcinek ma ponad 120 km długości. Kiedy linia dotrze na północ Polski i zostanie ukończona, z Krakowa dojedziemy do Gdańska w 3 godziny, a do Warszawy w mniej niż dwie!

Umowa dotyczy zgromadzenia niezbędnej dokumentacji, potrzebnej do przedprojektowej fazy działań. Dokumenty mają dotyczyć fragmentu: węzeł CPK–Płock–Włocławek. Umowę wyceniono na 38 mln złotych, a planowana trasa to ok. 120 km.

Koncepcja CPK została stworzona na początku lat 70. XX, za Edwarda Gierka. Do 1977 r. udało się jednak wybudować tylko południowy odcinek i zelektryfikować go do 1980 r. To dzięki tej linii czas przejazdu z Warszawy do Krakowa i Katowic to ok. 2 godziny. Teraz CMK włącza się między Warszawą i Skierniewicami w szlak kolejowy z Łodzi, w okolicy gdzie powstanie Lotnisko Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny.

TEN-T to sieć korytarzy komunikacyjnych, które maja stanowić szkielet sieci kolejowej UE. Przedłużona CMK należy do korytarza Bałtyk–Adriatyk. Po wybudowaniu przedłużenia magistrali pociągi będą jeździć na z prędkością do 250 km/h. Prędkość projektowa to jednak 350 km/h na godz. Na już działającym odcinku CMK o długości 224 km ponad połowa trakcji dostosowana jest do 200 km/h, reszta – 160 km/h. Jego geometria umożliwia jednak również dalsze podnoszenie prędkości. Według harmonogramów, pierwsze roboty budowlane na tym odcinku mają ruszyć w 2024 roku.

W ramach kolejnych inwestycji kolejowych CPK przewiduje budowę na terenie województwa pomorskiego 89 km nowych linii i modernizację ok 400 km tych istniejących. Podobne modernizacje mają zostać przeprowadzone w woj. kujawsko-pomorskim. Wykonawca studium ma dostarczyć spółce CPK prognozy ruchu oraz analizy techniczne i środowiskowe. Czas na przyjęcie działań przedprojektowych to 12 miesięcy. Następnym etapem będzie opracowanie projektów: koncepcyjnego i budowlanego. Do tej pory przygotowano takie dokumenty dla 9 kolejowych inwestycji w różnych częściach Polski. Po podpisaniu umowy na studium dla ciągu: węzeł CPK–Płock–Włocławek łączna długość linii objętych pracami przygotowawczymi wynosi prawie 1,3 tys. km.

Spółka CPK przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 1 800 km nowych linii kolejowych, których realizacja ma zakończyć się w 2034 r.

Źródła: https://forsal.pl/transport/kolej/artykuly/8340247,budowa-cmk-polnoc-szybka-kolej-rewolucja-komunikacyjna.html

https://dziennikbaltycki.pl/z-gdanska-do-krakowa-koleja-w-3-godziny-linia-przez-cpk-ma-powstac-za-10-lat-podpisano-umowe-na-studium-dla-jej-czesci/ar/c7-16013453