Rok 2019 bezpieczniejszy na polskiej kolei

2019 rok był kolejnym, w którym odnotowano spadek liczby zdarzeń na przejazdach kolejowo- drogowych oraz mniejszą liczbę kolizji na torach.

Szkolenia pracowników, kontrola procedur, nowoczesne urządzenia sterowania ruchem, budowa bezkolizyjnych przejazdów oraz profilaktyka w ramach kampanii Bezpieczny przejazd – takie m.in. działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. utrzymują pozytywny trend, potwierdzający, że kolej jest coraz bezpieczniejszym środkiem transportu.

Przyczyną 75% wszystkich zdarzeń są sytuacje niezależne od zarządcy infrastruktury. Wśród najczęstszych przyczyn wypadków są niewłaściwe zachowania kierowców na przejazdach i nieodpowiedzialne wkraczanie na tory w miejscach niedozwolonych. W 2019 r. w porównaniu z 2018 r. o 11% zmniejszyła się liczba wypadków z pojazdami na przejazdach kolejowo-drogowych. Również o 11% zmniejszyła się liczba kolizji. Miniony rok był kolejnym rokiem, w którym nikt nie zginął i nie został poszkodowany w wyniku kolizji na torach.

Opracowano na podstawie informacji prasowych Grupy PKP.