Bezpieczeństwo na polskiej kolei w 2019 roku

Dla podniesienia bezpieczeństwa PKP podejmuje wiele działań, wśród których są m.in. pracownicze, organizacyjne, techniczne oraz promocja bezpieczeństwa. Wszystko to wpływa na pozytywny trend w kształtowaniu bezpieczeństwa na polskiej kolei.

Stałym elementem poprawy bezpieczeństwa są działania techniczne i inwestycyjne. PLK inwestuje w sprzęt i modernizuje infrastrukturę – to działania w ramach wartego blisko 76 mln zł Krajowego Programu Kolejowego. W działaniach technicznych dla podniesienia bezpieczeństwa na polskiej kolei, takich jak: bezkolizyjne przejazdy, wymienione rozjazdy, nowe tory i nowoczesne systemy sterowania ruchem, które bezpośrednio wpływają na poprawę bezpieczeństwa na sieci kolejowej, mają znaczący udział Krakowskie Zakłady Automatyki KZA SA.

Opracowano na podstawie informacji prasowych Grupy PKP.