Przewozy pasażerskie we wrześniu 2020 roku

We wrześniu koleją podróżowało 21, 6 mln pasażerów – o 25% mniej niż przed rokiem. Wynik za pierwsze trzy kwartały tego roku jest niższy o 33% w porównaniu z tym samym okresem sprzed epidemii.

 

Ostatni miesiąc trzeciego kwartału to 21,6 mln pasażerów, którzy skorzystali z usług transportu kolejowego. Pomimo stałego wzrostu liczby pasażerów wynik za wrzesień jest niższy o 25,1% w porównaniu z tym samym miesiącem w roku ubiegłym. W porównaniu do sierpnia 2020 r. liczba podróżnych zwiększyła się o blisko 1,5 mln (7%). Praca przewozowa wyniosła 1,2 mld pasażerokilometrów, zaś eksploatacyjna 13,9 mln poc-km. Wyniki te były w porównaniu z wrześniem 2019 r. niższe odpowiednio o 31,9% oraz 0,2%. Wyniki pracy eksploatacyjnej pokazują, że długość zrealizowanych przewozów wraca do poziomu zbliżonego do wartości z zeszłego roku.

Koniec wakacji i początek roku szkolnego przełożył się na zmniejszenie liczby osób korzystających z pociągów dalekobieżnych, wzrosła za to liczba podróżnych korzystających z usług przewoźników realizujących przewozy regionalne i aglomeracyjne. Niższa wartość pracy przewozowej w porównaniu z sierpniem czy lipcem 2020 r. jest wynikiem mniejszej liczby pasażerów podróżujących na dłuższych relacjach.

Po trzech kwartałach 2020 r., w których transport kolejowy w Polsce odczuwał skutki globalnej pandemii, łączna liczba pasażerów wyniosła 164,9 mln i jest niższa o 33% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Praca przewozowa osiągnęła poziom 10,2 mld pasażerokilometrów, zaś eksploatacyjna blisko 117 mln pociągokilometrów, co oznacza spadek tych parametrów odpowiednio o 38,9% oraz 8,2%. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera za okres 9 miesięcy to 62 km )67 km w tym samym okresie 2019 r.).

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego