Program Inwestycji Dworcowych

Program Inwestycji Dworcowych jest jednym z filarów procesu inwestycyjnego, który jest prowadzony na kolei od kilku lat, a który obejmuje również m.in. modernizację linii kolejowych oraz unowocześnienie taboru przez państwowych przewoźników pasażerskich i towarowych.

Efekt synergii tych działań jest już widoczny w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju. Dzięki nim polska kolej odzyskuje zaufanie społeczeństwa oraz staje się nowoczesna, bezpieczna i przewidywalna. Uważam, że obecny rok będzie dla niej przełomowy ze względu na zwiększające się zaawansowanie procesów inwestycyjnych.

Program Inwestycji Dworcowych wkracza obecnie w decydującą fazę. W 2020 roku PKP S.A. planuje udostępnienie kolejnych dworców kolejowych po przebudowie, a także kontynuowanie i rozpoczęcie prac budowlanych i projektowych na wielu obiektach w całej Polsce.

Wśród wykonawców prac na kolei są Krakowskie Zakłady Automatyki KZA SA.

Opracowano na podstawie informacji prasowych Grupy PKP