Przebudowa dworców kolejowych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych

Przebudowa prawie 200 dworców kolejowych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 to pierwszy etap największego w historii PKP S.A. programu modernizacji i budowy dworców kolejowych.

Większość – około 75 proc. – środków przeznaczonych inwestycje związane z przebudową polskich dworców stanowią fundusze Unii Europejskiej dystrybuowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Regionalnego Programu Operacyjnego. Część obiektów budowana i modernizowana jest ze środków własnych PKP S.A. przy wykorzystaniu funduszy pochodzących z budżetu państwa.

Nowe dworce, które w tym półroczu zostaną udostępnione podróżnym w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, to: Sędziszów Małopolski, Oświęcim, Pomiechówek, Bielsk Podlaski i Nidzica. Rok 2020 będzie pod wieloma aspektami przełomowy dla największego programu przebudowy i budowy dworców w historii Polskich Kolei Państwowych.

We wszystkich pracach modernizacyjnych na liniach kolejowych aktywnie uczestniczą Krakowskie zakłady Automatyki KZA SA.

Opracowano na podstawie informacji prasowych Grupy PKP.