Predictive maintenance na kolei, cz. 2

Bezpieczeństwo najwyższym priorytetem

Zapewnienie stanu pozwalającego na bezpieczne użytkowanie pojazdów kolejowych jest jednym z kluczowych zagadnień w ramach całościowego funkcjonowania systemu kolejowego. Właściwy stan pojazdów kolejowych pozwala na zmniejszenie ryzyka pojawienia się zdarzeń zaistniałych w wyniku uszkodzeń ich elementów. Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego, w 2022 roku do zdarzeń związanych ze stanem technicznym taboru kolejowego na liniach (w tym wąskotorowych) oraz bocznicach doszło 534 razy, co oznacza spadek liczby zdarzeń o 7,5% względem roku poprzedniego, kiedy to odnotowano ich 577. – Zaliczane są do nich wypadki i incydenty dotyczące awarii i uszkodzeń pojazdów z napędem, awarii i uszkodzeń wagonów, wystąpienia pożaru w pociągu czy rozerwania składu pociągu. Wciąż istnieje potrzeba podejmowania działań zapewniających odpowiedni stan techniczny taboru kolejowego poprzez jego prawidłowe utrzymanie, eksploatowanie, a także bieżące monitorowanie –
komentuje Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK).

W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje obszar predictive maintenance, który zdefiniować możemy jako szereg działań polegających na głębokiej analizie danych pochodzących bezpośrednio z maszyn w celu przewidywania potencjalnych awarii i podjęcia działań interwencyjnych jeszcze przed ich wystąpieniem. – PdM (ang. predictive maintenance) jest elementem strategii eksploatacji urządzeń o nazwie CBM (ang. contidion-based maintenance), która opiera się na ocenie ich stanu technicznego. PdM dotyczy procesu utrzymania urządzeń (konserwacji, regulacji, wymian elementów). Są to działania zapobiegawcze, których celem jest niedopuszczenie do osiągnięcia takiego stanu technicznego urządzenia, kiedy to nastąpi jego uszkodzenie (awaria) wraz z wynikającymi z tego faktu konsekwencjami lub zajdzie konieczność jego kosztownej naprawy albo wymiany. Zakłada się w związku z tym prowadzenie regularnych badań stanu technicznego urządzeń – wyjaśnia dr hab. inż. Jarosław Moczarski, prof. Instytutu Kolejnictwa.

Beata Pałac

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce naukowo-technicznej i analizach gospodarczych, współpracuje m.in. z dywizją EMEA Mitsubishi Electric; jako praktyk zarządzania kieruje międzynarodowym zespołem osób i aktywnie działa w sektorze NGO