Predictive maintenance na kolei, cz. 1

Predictive maintenance, czyli utrzymanie predykcyjne opierające się na zbieraniu danych o stanie technicznym urządzenia oraz określaniu poziomu ryzyka wystąpienia awarii, to dziś jeden z najważniejszych elementów strategii Przemysłu 4.0, również w branży transportowej. Na czym dokładnie polegają systemy predykcji na kolei i jak przedstawia się obecnie poziom oraz zakres ich wykorzystania w naszym kraju?

Czwarta rewolucja przemysłowa, której świadkami jesteśmy od początku XXI wieku – za sprawą nowych technologii, w tym rozwoju tzw. Internetu rzeczy (ang. internet of things, IoT) – umożliwiła bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych przez nas zasobów. Szybsze przetwarzanie danych przez systemy informatyczne, algorytmy sztucznej inteligencji, uczenie maszynowe czy rozwiązania z zakresu automatyki i robotyki – wszystkie te zjawiska doprowadziły do realnej poprawy jakości życia i poziomu naszego bezpieczeństwa.

Najnowsze osiągnięcia technologiczne nie są obce również branży kolejowej, która od lat wykorzystuje je w celu zwiększenia efektywności swoich działań. – Systemy monitorowania i diagnostyki działające w oparciu o pomiar parametrów pracy systemów sterowania ruchem kolejowym (SRK), pozwalające na przewidywanie potencjalnych usterek, były przedmiotem prac już w latach 90. ubiegłego wieku. Przykładem może być system TrackWatch stosowany na kolejach angielskich, który był adaptowany do warunków pracy w Polsce do nadzorowania i diagnostyki urządzeń przekaźnikowych – zauważa dr hab. inż. Andrzej Toruń, profesor Instytutu Kolejnictwa (IK), Kierownik Zakładu Sterowania Ruchem i Teleinformatyki.

Choć system ten został zainstalowany tylko w jednej lokalizacji (na stacji Lubiewo), stanowi dowód na to, że branża kolejowa proces transformacji technologicznej rozpoczęła już wiele lat temu, stopniowo kładąc coraz większy nacisk na technologię cyfrową i wykorzystanie big data.

Beata Pałac
Dziennikarka specjalizująca się w tematyce naukowo-technicznej i analizach gospodarczych, współpracuje m.in. z dywizją EMEA Mitsubishi Electric; jako praktyk zarządzania kieruje międzynarodowym zespołem osób i aktywnie działa w sektorze NGO