Polska branża kolejowa w dobie pandemii cz. I

Pandemia wywarła ogromny wpływ na wszystkie dziedziny gospodarki. Zmiany, które nastąpiły w ciągu ostatnich kilku lat, będą kształtować na nowo wiele gałęzi rynku. Polska kolej również musiała przystosować się do nowej rzeczywistości. Szczegółowy artykuł na ten temat ukazał się na łamach najnowszego numeru „KZA Express” 01(17)2021.

Według Piotra Kołaczka:

Losy kolei są ściśle związane ze stanem gospodarki. Zapotrzebowanie na transport pasażerski, a zwłaszcza towarowy, zależy od rozwoju przemysłu. Wzrost zatrudnienia i produkcji jest siłą napędową kolei.

W XXI wieku światowa gospodarka przeżywała okresy intensywnego rozwoju i stagnacji. Dwadzieścia lat wystarczyło, aby można było zaobserwować pęknięcie bańki dotcomów w 2001 roku, kryzys w latach 2007–2009 spowodowany hossą na kredyty hipoteczne w USA i towarzyszącą jej niekontrolowaną emisją obligacji.

To były trudne lata, ale analitycy porównujący początki XXI i XX wieku utrzymywali, że mimo wszystko żyjemy w spokojnych czasach. Dla kontrastu przywoływali wspomnienie Wielkiego Kryzysu w USA, piekła obu wojen światowych, które trudno porównywać z dzisiejszymi regionalnymi konfliktami zbrojnymi w Iraku, Afganistanie, Syrii, na Północy Afryki, mimo że mieszkańcy tych regionów masowo giną, tracą swój dobytek i bez powodzenia próbują zaczynać nowe życie z dala od domu.

Przełom nastąpił na początku 2020 roku, wraz z wybuchem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Po roku nikt nie ma wątpliwości, że światowa gospodarka poniosła straty, które trzeba będzie długo odrabiać. Co więcej, po pandemii będziemy musieli wiele zmienić. W przeciwnym wypadku następna pandemia może sprawić, że Zachód, przyzwyczajony do dostatniego i względnie bezpiecznego życia, będzie musiał zmagać się z kryzysem ekonomicznym i społecznym o niespotykanej skali.

Kobieta w maseczce w pociąguu

Zmiany

W chwili wybuchu pandemii polski rynek kolejowy znajdował się w fazie wzrostu. Od roku 2014 trwa proces modernizacji linii kolejowych i taboru. Remonty linii utrudniają prowadzenie ruchu pociągów i są dotkliwie odczuwalne dla pasażerów, a jednak w okresie między 2014 a 2019 rokiem wzrastała liczba przewiezionych pasażerów i ładunków.

Opis zmian w przewozach pasażerskich i towarowych można znaleźć w opracowaniu „Wpływ pandemii COVID-19 na rynek kolejowy w 2019 r.” opublikowanym w tym roku przez Urząd Transportu Kolejowego. Wynika z niego, że pandemia wpłynęła przede wszystkim na przewozy pasażerskie. Przewozy towarowe odnotowały mniejsze spadki, natomiast transport intermodalny wzrósł w porównaniu z 2019 rokiem.

W 2020 roku przewoźnicy kolejowi obsłużyli 209,2 mln pasażerów, co oznacza spadek o 37,7 % w porównaniu z 2019 r. Praca przewozowa zmniejszyła się o 42,7% (12,7 mld pasażerokilometrów), praca eksploatacyjna zmniejszyła się o 6,3% (ponad 160 mln pociągokilometrów). Nieznacznie zmniejszyła się średnia odległość przejazdu jednego pasażera (z 66 km w 2019 r. do 61 km w 2020 r.)

Praca eksploatacyjna porównywana rok do roku zmniejszyła się o 31,8%, do 9,3 mln pociągokilometrów […]

Zapraszam do lektury całości na https://feniksmedia.pl/publikacje/kza_express/17/.