Podsumowanie Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego

Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego to jedno z działań prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce. Jest projektem edukacyjnym, który ma wyrównać poziom wiedzy na rynku kolejowym. Podsumowana została pierwsza edycja Akademii, z której skorzystało ponad 8000 osób. Na zakończenie projektu najaktywniejsi uczestnicy i wykładowcy otrzymali nagrody i wyróżnienia.

Projekt w obecnej formule realizowany jest od 2019 r. Urząd Transportu Kolejowego kieruje go do dwóch grup odbiorców – pracowników podmiotów rynku kolejowego oraz inspektorów Urzędu Transportu Kolejowego.

Udział w szkoleniach daje uczestnikom nie tylko możliwość poszerzenia wiedzy i kompetencji, ale jest też okazją do wymiany doświadczeń. Co ważne, udział we wszystkich formach edukacji, które proponuje Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego, jest bezpłatny.

„Ciągłe podnoszenie wiedzy personelu kolejowego to jedno z działań służących zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce. Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego pozwala ekspertom z Urzędu Transportu Kolejowego dzielić się wiedzą z rynkiem. To także doskonały program podnoszący wiedzę inspektorów UTK. Jestem przekonany, że między innymi dzięki takim projektom możemy co roku mówić o rosnącym poziomie bezpieczeństwa kolei. Sukces pierwszej edycji Akademii pozwala nam planować kolejną. Rozwijamy się. Wkrótce zaproponujemy Akademię Bezpieczeństwa Kolejowego w nowej odsłonie, wzbogaconą o innowacyjne elementy” – powiedział Ignacy Góra, prezes UTK.

Urząd dzieli się wiedzą

Akademia to przede wszystkim najnowocześniejsze formy przekazywania wiedzy. Stworzona została platforma szkoleniowa oraz aplikacja na urządzenia mobilne. W ten sposób uczestnicy zapisywali się na szkolenia oraz uczestniczyli w nich, jeśli odbywały się online. Otrzymali też tym samym dostęp do skryptów, prezentacji i materiałów szkoleniowych. Wiedza z obszaru kolejowego stała się zatem łatwo dostępna.

Do tej pory zostało zorganizowanych 81 szkoleń dla pracowników kolei. Uczestniczyło w nich ponad 8000 osób. Szkolenia miały formę wykładów lub warsztatów. Odbywały się online oraz stacjonarnie. W tej drugiej formule spotkania obyły się w 7 miastach: Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Katowicach i Wrocławiu.

W warsztatach najchętniej brali udział przedstawiciele komisji kolejowych, które badają przyczyny wypadków. Przeszkoleni zostali również audytorzy SMS i MMS. Tematem szkoleń były też prawa pasażerów kolei czy planowane zmiany legislacyjne.

Aktywni zostali docenieni

Rozwój zawodowy pracowników jest jednym z priorytetów Urzędu Transportu Kolejowego. To dlatego ci pracodawcy, dla których rozwój kadr jest szczególnie ważny, zostali odznaczeni. W kategorii „Najbardziej aktywny podmiot” wyróżnione zostały spółki POLREGIO i PKP CARGO. Statuetkę zwycięzcy otrzymały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. To te podmioty skierowały na szkolenia największą liczbę pracowników.

W kategorii „Najbardziej aktywny uczestnik” na podium stanął Hubert Grobelny, pracownik POZBRUK Sp. z o.o., Sp. jawna. Nagrodę otrzymał za uczestnictwo w największej liczbie szkoleń. Wyróżnienia otrzymali natomiast Jacek Jawor z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Joanna Bochniak, pracownik NKN Usługi Kolejowe Sp. z o.o.

Urząd wręczył również nagrody w kategorii „Najbardziej aktywny inspektor”. Michał Krzywda z Oddziału Terenowego w Poznaniu, Bogdan Netkowski z Oddziału Terenowego w Gdańsku oraz Emil Ratajczak z Oddziału Terenowego w Poznaniu zostali wyróżnieni za udział w największej liczbie szkoleń, które podnosiły ich wiedzę.

W kategorii „Najbardziej aktywny oddział terenowy” zwyciężył Lublin. Pracownicy lubelskiego Oddziału Terenowego byli uczestnikami szkoleń najczęściej. Wyróżnienia zdobyły oddziały w Katowicach i Krakowie.

Przyznane zostało także wyróżnienie specjalne, które trafiło w ręce Piotra Szczepaniaka, dyrektora Departamentu Planowania i Nadzoru w Urzędzie Transportu Kolejowego. Prowadził on szkolenia z wielu tematów, zarówno dla rynku kolejowego, jak i dla uczestników wewnętrznych. Jest też prowadzącym, który przeszkolił największą liczbę osób. Uczestniczył również w przygotowaniu Programu Rozwoju Inspektora czy Programu Startowego Inspektora, które są jednymi z kluczowych dokumentów dla projektu Akademii.

Rozwój inspektorów UTK

Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego pomogła stworzyć Program Rozwoju Inspektora i Program Startowy Inspektora. Udział w sesjach development center pozwolił zbadać predyspozycje inspektorów. Każdy z nich miał dzięki temu wyznaczoną ścieżkę rozwoju kompetencji na cały czas trwania projektu. Materiały, które powstały, będą wsparciem także po jego zakończeniu. Zostały one udostępnione nie tylko pracownikom UTK, lecz także przedstawicielom rynku kolejowego w formie e-booków.

Projekt Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego został dofinansowany z funduszy europejskich Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Urząd Transportu Kolejowego otrzymał 4,3 mln zł.

Źródło informacji: Urząd Transportu Kolejowego
https://pap-mediaroom.pl/polityka-i-spoleczenstwo/podsumowanie-akademii-bezpieczenstwa-kolejowego#downloadMaterialBlock