PKP dla bezpieczeństwa

Zapewnienie bezpieczeństwa przewozów i pasażerów pozostaje priorytetem w działalności PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Miniony 2019 r. był kolejnym bezpieczniejszym rokiem na sieci linii PKP. Konsekwentnie przeprowadzane są szkolenia pracowników m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych symulatorów dla dyżurnych ruchu, doskonalone są procedury, a inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego zapewniają coraz więcej bezkolizyjnych przejazdów oraz nowe urządzenia sterowania ruchem.

PKP PLK współpracują z ok. 40 szkołami średnimi, które prowadzą kształcenie na kierunkach kolejowych. To jedno z niezbędnych działań, w celu zachowania płynnej wymiany kadr na stanowiskach odpowiadających za bezpieczeństwo. Dzięki kolejnym rocznikom absolwentów szkół kolejowych możliwe jest sukcesywne uzupełnianie kadr o pracowników doskonale obeznanych ze specyfiką kolei, a przede wszystkim zasadami bezpieczeństwa. Działania podejmowane w tym kierunku maja na celu potwierdzanie, że kolej jest coraz bezpieczniejszym środkiem transportu.

Każdy pracownik podejmujący pracę jest odpowiednio przygotowany do pełnienia obowiązków na posterunkach ruchu, a w trakcie pracy przechodzi dodatkowe szkolenia np. z wykorzystaniem symulatora dla dyżurnych ruchu. Wszystkie osoby zatrudnione w PKP PLK, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa, mogą korzystać z dodatkowych szkoleń w zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa.

Zasad bezpieczeństwa przestrzegają i dla bezpieczeństwa na polskiej kolei pracują Krakowskie Zakłady Automatyki SA we wszystkich realizacjach w dziedzinie infrastruktury kolejowej.

Opracowano na podstawie informacji prasowych Grupy PKP.