O bezpieczeństwie na łamach „Magazynu Kultury Bezpieczeństwa”

O tym że bezpieczeństwo na kolei to bardzo ważny temat, nie trzeba nikogo przekonywać. Bezpieczeństwo pracowników kolei, pasażerów oraz osób postronnych powinno stać na pierwszym miejscu w zadaniach realizowanych przez przedsiębiorstwa kolejowe, jak i przez nas. Dlatego bardzo cieszy publikacja darmowego czasopisma poświęconego temu tematowi.

Już po raz trzeci raz UTK opracowało „Magazyn Kultury Bezpieczeństwa”. Tegoroczna publikacja zawiera aż 35 artykułów związanych z m.in.

 • bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
 • dostępnością usług kolei,
 • Europejskim Rokiem Kolei 2021.
Autorzy i wydawcy dbają o to, by treści zawarte w magazynie korespondowały z aktualną sytuację na rynku transportu kolejowego i poruszały ważne dla branży tematy. Dlatego w najnowszej publikacji nie zabrakło segmentu poświęconego zagadnieniom dotyczącym Europejskiego Roku Kolei 2021.

W „Magazynie Kultury Bezpieczeństwa” UTK znalazły się artykuły o:

 • innowacji, badaniach naukowych i technologiach,
 • systemach zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem,
 • kulturze bezpieczeństwa w praktyce,
 • integracji i dostępie do usług kolei dla osób z niepełnosprawnościami,
 • programach kształcenia i działalności szkół oraz uczelni wyższych,
 • automatyce w służbie bezpieczeństwa na kolei,
 • taborze piętrowym,
 • podróżowaniu w czasie pandemii.
 • funduszach unijnych.

Ze względu na swoją objętość tegoroczny „Magazynie Kultury Bezpieczeństwa” zapewni lekturę na wiele godzin.

W 2019 r. ukazał się pierwszy Magazyn Kultury Bezpieczeństwa. Dziś chciałbym Państwu zaprezentować III wydanie tej publikacji. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym za podzielenie się wiedzą, doświadczeniem i zastosowanymi rozwiązaniami, które – jak mam nadzieję – staną się inspiracją i kolejnym krokiem do jeszcze bezpieczniejszej, dostępnej i nowoczesnej kolei – powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, podczas V Konferencji Kultury Bezpieczeństwa.


Czym jest Konferencja Kultury Bezpieczeństwa?

Jak można przeczytać na stronie UTK:

„Wydarzenie to jest zwieńczeniem konkursu Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i okazją do nagrodzenia jego laureatów. Ciekawym punktem podczas tegorocznej jubileuszowej Konferencji Kultury Bezpieczeństwa przypadającej w Europejskim Roku Kolei 2021 była debata Rola transportu kolejowego w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Panel dyskusyjny był okazją do podjęcia rozmów na temat dotychczasowych osiągnięć, czekających nas wyzwań i innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze.”


Wszystkich moich Czytelników i całe środowisko kolejowe zachęcam do zapoznania się z tym czasopismem. Bądźmy świadomi problemów z jakimi musi mierzyć się kolej i dbajmy o swoje bezpieczeństwo!

Magazyn w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce Wydawnictwa Kultury Bezpieczeństwa.

Źródła:

https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18256,III-wydanie-Magazynu-Kultury-Bezpieczenstwa-dostepne-na-naszej-stronie.html

https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18191,9-grudnia-2021r-odbedzie-sie-V-Konferencja-Kultury-Bezpieczenstwa-oraz-final-kon.html