Nowe wiadukty na Centralnej Magistrali Kolejowej

Nowe wiadukty na Centralnej Magistrali Kolejowej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą prace modernizacyjne na wielu odcinkach trakcji. Centralna Magistrala Kolejowa, zapewniająca połączenia między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem, jest ważna również w ruchu regionalnym dla mieszkańców województw: świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

 Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., opiewające na kwotę ponad 104 mln zł, przygotowują CMK do prędkości powyżej 200 km/h. Z tych środków finansowany jest zakup pociągów mających kursować Centralną Magistralą Kolejową oraz budowa nowych wiaduktów w Koziej Wsi i Motycznie w woj. świętokrzyskim oraz w Zachorzowie Kolonii i Radwanie w woj. łódzkim. Nowe obiekty mają zwiększyć poziom bezpieczeństwa i umożliwić podniesienie prędkości pociągów m.in. z Warszawy do Krakowa i Katowic.

Prace na CMK zaplanowano na lata 2019–2021. To część większego projektu ze środków budżetowych pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”.

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. jako firma od wielu lat świadcząca usługi w zakresie realizacji projektów związanych z infrastrukturą kolejową, modernizacją linii kolejowych oraz montażem urządzeń sterowania ruchem kolejowym, wykonuje wiele prac w zakresie modernizacji linii kolejowych.

Opracowano na podstawie informacji prasowych Grupy PKP.