KZA S.A. laureatem konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2019

 

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. po raz kolejny zostały docenione w konkursie „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Spółka otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2019 w XXII edycji plebiscytu. Uzyskane wyróżnienie jest potwierdzeniem, że KZA S.A. w relacjach biznesowych kierują się zasadami etycznymi, a także kształtują pozytywne relacje z lokalną społecznością i dbają o środowisko naturalne.

Pierwsza edycja konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play” odbyła się w 1998 roku i była skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Od 1999 roku program realizowany jest w formule otwartej dla wszystkich przedsiębiorstw.

Oceny firm biorących udział w programie dokonują dwie Komisje: Regionalna i Ogólnopolska. Składają się one z przedstawicieli administracji i samorządów, banków i innych instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS oraz organów podatkowych. Członkami Kapituły konkursu są autorytety życia politycznego i gospodarczego.

Dla Krakowskich Zakładów Automatyki S.A. jest to już kolejne wyróżnienie w konkursie „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Tytuł ten firma otrzymała także w latach 2012 i 2018.