Akcję “Bezpieczny przejazd” wspierają eksperci

 

W trakcie trwania kampania Bezpieczny przejazd zmieniała swoje oblicze, m.in. logotyp, ale też przekaz i sposób dotarcia do opinii publicznej. W działania zaangażowali się również eksperci z dziedziny bezpieczeństwa. Od października 2012 r. kampania została rozszerzona o zagadnienie wypadków związanych z przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych. Cel kampanii, czyli minimalizacja liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na terenach kolejowych, pozostaje jednak niezmienny.

Działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zostały dostrzeżone na forum międzynarodowym. W lutym 2015 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostały wyróżnione za działania zwiększające bezpieczeństwo na drogach w ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (EKBRD) – największej platformy obywatelskiej dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzonej przez Komisję Europejską. Nagroda uwzględniła kompleksowe działania PKP PLK SA zwiększające bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce.

Współpraca dla bezpieczeństwa

 Bezpieczeństwo kolei zależy nie tylko od najwyższego kierownictwa firm działających w tym sektorze. To efekt współpracy personelu, szefów zespołów, kierownictwa, ale także instytucji państwowych (organów ds. bezpieczeństwa i organów regulujących) i europejskich (Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kolejowej), dlatego tak ważne jest przestrzeganie i promowanie zasad kultury bezpieczeństwa na każdym szczeblu organizacji. Podnoszenie standardów bezpieczeństwa jest nierozłącznie związane z prowadzeniem inwestycji i wdrażaniem nowych technologii – nowoczesne rozwiązania w tym zakresie oferują firmy takie jak Krakowskie Zakłady Automatyki.