Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego to coroczna konferencja poświęcona bezpieczeństwu transportu kolejowego w Polsce organizowana przez Tor-Audytor. W X konferencji wzięli również udział reprezentanci Urzędu Transportu Kolejowego z Prezesem dr inż. Ignacym Górą na czele. Przedstawiciele sektora kolejowego dyskutowali nad stanem bezpieczeństwa kolejowego i problemami bezpieczeństwa w trakcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Materiał Urzędu Transportu kolejowego

„Kolej jest bezpieczna ale to nie znaczy, że nie trzeba rozmawiać co robić by była bezpieczniejsza. To, zasługa wszystkich uczestników rynku, że miernik wypadkowości od kilku lat jest na niskim poziomie zbliżonym do 2. Jednak potrzebne są takie projekty jak automatyczny monitoring przejazdów kolejowo-drogowych czy instalacja systemów ETCS i ETCS Limited Supervision, by miernik spadł znacznie poniżej 2” – powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego otwierając tegoroczne Forum Bezpieczeństwa Kolejowego. W uroczystym otwarciu konferencji uczestniczył również Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który również podkreślił wagę jaką należy na kolei przykładać do bezpieczeństwa, budowy kultury bezpieczeństwa i działań zmniejszających ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń.

Dutch train with motion railway crossing, daytime

Prezes UTK uczestniczył też w debacie w formule „Wszyscy na jednego” – Modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej w Polsce. Jakie wyzwania przed nami? Dr inż. Ignacy Góra odpowiadał na pytania mec. Michała Zięby oraz osób zgromadzonych na sali. Omówił m.in. rolę Urzędu w finalnym etapie modernizacji infrastruktury kolejowej. Zakończenie inwestycji kolejowych i rozliczenie przyznanych środków wiąże się z obowiązkiem uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów infrastruktura, energia i sterowanie dla modernizowanych odcinków. W celu zakończenia inwestycji konieczne jest skuteczne procedowanie wniosków o wydanie zezwoleń dla wskazanych inwestycji objętych dofinansowaniem ze środków UE i prowadzenie skutecznego dialogu z narodowym zarządca infrastruktury oraz instytucją nadzorującą i pośredniczącą. Prezes UTK podał, że w latach 2023 i 2024 do UTK wpłynie 165 nowych wniosków dotyczących wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych instalacji stałych, z czego 113 jest finansowanych z funduszy europejskich z perspektywy na lata 2014-2020.

Forum rozpoczęto od omówienia problemów bezpieczeństwa transportu kolejowego w 2022 r. Według wstępnych szacunków UTK miernik wypadkowości w ubiegłym roku wyniósł 2,02, czyli nieznacznie wzrósł w porównaniu z 2021 r. Na sieci kolejowej i bocznicach doszło do 677 wypadków. Niezmiennie ok. 70-75% wszystkich wypadków na liniach kolejowych stanowią zdarzenia z udziałem strony trzeciej, spoza systemu kolejowego. Na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 181 wypadków, z 41 ofiarami śmiertelnymi. 206 zdarzeń to wypadki na tzw. dzikich przejściach, w których zginęły 152 osoby. Pozytywnym zjawiskiem są nieznaczne spadki zarówno liczby wypadków, jak i liczby poszkodowanych na przejazdach.

Poruszone były również tematy cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa w realizacji inwestycji kolejowych, zarządzania zmianą i zasad kultury bezpieczeństwa.

https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19913,Forum-Bezpieczenstwa-Kolejowego-2023.html