Europejskie Forum Taborowe

 

Europejskie Forum Taborowe jest największym i najbardziej prestiżowym wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej poświęconym tematyce nowoczesnego taboru szynowego, w którym co roku bierze udział około 200 ekspertów z Polski i zagranicy.

 

Siódma edycja Forum odbędzie się 25 marca 2020 r. w Warszawie. Eksperci z dziedziny kolejnictwa podejmują zagadnienia ważne dla branży przede wszystkim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa przejazdów.

Tematy poruszane podczas wydarzenia koncentrują się na modernizacji i podnoszeniu komfortu przejazdów, w czym znaczący udział mają Krakowskie Zakłady Automatyki KZA SA.

 

Szczegóły na stronie wydarzenia: www.europeanrollingstockforum.eu

Opracowano na podstawie materiałów prasowych Grupy PKP SA.