Współpraca w ramach Porozumienia Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Śr.-Wsch.

W 2018 r. PKP S.A. wraz z kilkoma podmiotami działającymi na rynku TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) zainicjowały powstanie inicjatywy Porozumienia o współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej.

Porozumienie stworzyło swoim członkom – uczestnikom możliwości wzajemnej wielopłaszczyznowej współpracy, pozyskiwanie nowych kompetencji, możliwość szerokiej wymiany wiedzy i doświadczeń na dynamicznie rozwijającym się rynku TSL.

Działające w Porozumieniu podmioty angażują się we wspólne projekty biznesowe, oferując komplementarne usługi logistyczne i wspierając rozwój klientów oraz zapewniając rozwiązania przyjazne dla środowiska naturalnego. Wizją docelową Porozumienia jest kreowanie, na bazie potencjału swoich przedsiębiorstw oraz sektora transportu kolejowego, spedycji i logistyki na terenie Polski i sąsiadujących krajów, platformy/sieci logistycznej jako układu podmiotów tworzących zintegrowany system logistyczny, rozpoznawalny w całej Europie.

Porozumienie, do którego przystąpiło już 20 podmiotów, otwiera przed jego uczestnikami możliwości wzajemnej, wielopłaszczyznowej współpracy, możliwość angażowania się we wspólne projekty biznesowe, jak również szerokiej wymiany wiedzy i doświadczeń na dynamicznie rozwijającym się rynku TSL. Porozumienie ma być wspólnym głosem i partnerską współpracą, wspierając rozwój transportu intermodalnego czy logistycznych łańcuchów dostaw. Sygnatariusze Porozumienia planują współdziałać na rzecz rozwoju kompetencji i wdrażania w swoich przedsiębiorstwach najnowszych technik w procesach logistycznych. Zakładana jest wzajemna promocja podmiotów wśród klientów usług logistycznych krajowych i zagranicznych. Wspólne działania już teraz przynoszą wymierne korzyści zarówno dla uczestników Porozumienia, jak i dla klientów usług logistycznych.

Opracowano na podstawie informacji prasowych Grupy PKP.