Europejski Dzień Maszynisty

Szesnastego września obchodzimy Dzień Maszynisty. Z tej okazji chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim maszynistom!

Wszystkim maszynistom z okazji ich święta życzę zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń, ale przede wszystkim bezpieczeństwa na torach kolejowych podczas wykonywania tego trudnego zawodu, który z roku na rok cieszy się coraz większym uznaniem.

Niech służbie na kolei towarzyszy prawdziwa satysfakcja z pracy i spełnienie zawodowe!

Nowe zasady egzaminowania maszynistów

Przypominam, że maszynista to zawód, którego początki w Polsce datuje się na rok 1844. Nic więc dziwnego, że razem z postępem technologii potrzebne są pewne zmiany, które przysłużą się poprawie bezpieczeństwa pracowników kolei i pasażerów. Od nowego roku kandydatów na maszynistów czekają spore zmiany. Egzaminy na licencję i pierwsze świadectwo maszynisty będą państwowe i przeprowadzane przez Prezesa UTK, a w części teoretycznej pojawią się jazdy na symulatorach. Wszystko będzie się odbywało w CEMM, czyli w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów zbudowanym przez UTK przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej. Wszystko po to, aby jeszcze bardziej podnieść jakość egzaminowania maszynistów i poziom bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce.

Kabiny do symulatorów

Kandydaci na maszynistę będą odbywać jazdy egzaminacyjne w kabinie symulatorów. Są to specjalnie przygotowane kabiny zamontowane na ruchomej platformie wykonanej na zamówienie UTK. Platformy te posiadają 6 stopni swobody, co pozwala odwzorować rzeczywisty ruch kabiny podczas symulacji. Przełoży się to na lepsze wyczucie toru jazdy przez kierującego.

Wygląd oraz wyposażenie wnętrza kabiny maszynisty są zgodne z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności dla lokomotyw i taboru pasażerskiego (TSI Loc&Pas). Normy te dokładnie określają, w jaki sposób ma wyglądać wnętrze kabiny. Szczególny nacisk został położony na to, aby warunki te były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych, zwłaszcza pod względem widoczności i operatywności ekranów, przełączników i wskaźników w kabinie w każdych warunkach działania (dzień, noc, światło naturalne lub sztuczne).

Oprogramowanie

Oprogramowanie umożliwia konfigurację pociągu według wielu parametrów, jak np. masa pojazdu, działanie układu przeciwpoślizgowego, długości składu pociągu, czy połączenia pneumatycznego oraz elektrycznego. Trasy (scenerie) w symulatorze egzaminacyjnym są dobrane w taki sposób, aby każdy kandydat przystępujący do egzaminu mógł zdawać go na trasie sobie znanej. Zestawy tras rzeczywistych obejmują obszary wszystkich województw, dzięki czemu osoba egzaminowana będzie znała przynajmniej jedną z tras. Dlatego w CEMM łączna długość odwzorowanych odcinków linii kolejowych wynosi 5277,937 km (prawie 1/3 wszystkich linii sieci kolejowej w Polsce).

Źródło: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19299,Europejski-Dzien-Maszynisty-Kolejowego-poznaj-innowacyjne-symulatory-UTK.html