European Rail Traffic Management System. Założenia i realizacja celu, cz. 3

Poziomy implementacji

Dla ERTMS przyjęto cztery poziomy zaawansowania dla wdrożenia.

  • POZIOM 0 – pojazdy szynowe wyposażone w urządzenia ERTMS poruszają się po torach, które nie są wyposażone w infrastrukturę ERTMS.
  • POZIOM 1 – pociągi i infrastruktura kolejowa są dostosowane do przekazywania sygnałów za pomocą eurobalis – transponderów umieszczanych na torze między szynami. Komputer pokładowy pojazdu szynowego stale monitoruje otrzymywane sygnały i na ich podstawie oblicza bezpieczną prędkość oraz drogę hamowania.
  • POZIOM 2 – transmisja sygnałów między pojazdem szynowym a ośrodkiem kierowania ruchem odbywa się za pomocą systemu łączności radiowej GSM-R. Eurobalisy pozostają włączone w system, ale są wykorzystywane jedynie jako bierne elementy służące do pozycjonowania pociągów.
  • POZIOM 3 – pojazdy wymieniają między sobą dane za pomocą interfejsu radiowego (GSM-R albo jego następcy). Możliwa jest bezpośrednia transmisja danych i sterowanie z pominięciem interwencji centrum sterowania ruchem kolejowym. Komputery sterujące pojazdami obliczają bezpieczne odstępy między pociągami, bezpieczną prędkość oraz prognozowaną drogę hamowania.
  • POZIOM 4 – jest raczej koncepcją niż elementem standardu. Wdrożenie tego poziomu umożliwiłoby wirtualne „sprzęganie” pociągów i prowadzenie ich jako rodzaju konwoju. Znacząco zwiększyłoby to przepustowość istniejących linii kolejowych.

Andrzej Domka

Autor specjalizuje się w tematyce naukowo-technicznej