European Rail Traffic Management System. Założenia i realizacja celu, cz. 2

Wdrożenia

Do maja 2020 roku w Europie zainstalowano system ERTMS na torach o długości ponad 6 tys. km, a w kompatybilne z nim urządzenia wyposażono ponad 3,6 tys. pojazdów szynowych. Podpisano także umowy na wdrożenie systemu na torach o łącznej długości 32 582 km (liczba ta uwzględnia istniejącą już infrastrukturę) oraz na pojazdy szynowe, które zwiększą liczbę pojazdów wyposażonych w ERTMS do 12 124 sztuk. W planach jest wydłużenie sieci ERTMS do 50 tys. km w 2030 roku.

Pod względem długości torów objętych systemem ERTMS pierwsze miejsce zajmuje Norwegia (uwzględniana w statystykach, chociaż nie należy do UE) z wynikiem 4249 km. Dwa kolejne miejsca zajmują Belgia (3930 km) oraz Hiszpania (3883 km). Polska zajmuje szóste miejsce z wynikiem 2537 km. Trzeba jednak pamiętać, że są to liczby opisujące długość odcinków zakontraktowanych, a nie wykonanych i dopuszczonych do eksploatacji.

Pierwsza trójka państw posiadających największą liczbę pojazdów wyposażonych w urządzenia ERTMS to: Niemcy (2817), Szwajcaria (2447) oraz nienależąca już do Unii Europejskiej Wielka Brytania (1491). Na kolejnym miejscu jest Hiszpania (1054 pojazdy). Polska w tej klasyfikacji zajmuje dwunastą pozycję z 449 pojazdami (nowsze statystyki informują, że polski stan posiadania wynosi 477 pojazdów szynowych różnych typów z ERTMS).

ERTMS, podobnie jak wiele innych projektów opracowanych na potrzeby Unii Europejskiej, przyjął się także w krajach niezrzeszonych. W 2020 roku obejmował na całym świecie 100 tys. km torów i 16 tys. pojazdów szynowych. Wśród kolejnych 51 państw, które go wdrażają, znajdują się między innymi: Chiny, Indie, Korea Południowa, Tajwan, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Maroko, Algieria, Turcja, Kazachstan, Indonezja, Brazylia, Meksyk, Australia i Nowa Zelandia. Według danych opublikowanych przez ertms.net1 wśród państw europejskich na tej liście znajdują się Szwajcaria i Albania.

Andrzej Domka

Autor specjalizuje się w tematyce naukowo-technicznej