Czynniki ryzyka wypadków kolejowych

W każdym rodzaju transportu ryzyko wypadków zależy od jakości infrastruktury i stanu pojazdu. Tutaj w każdym rodzaju transportu rygoryzm narasta. Gorzej z predyspozycjami i kwalifikacjami kierujących pojazdami.

Pociągi, samoloty i statki  prowadzą zawodowi maszyniści, piloci i kapitanowie. Podlegają oni długotrwałemu szkoleniu, badaniom zdrowotnym i psychologicznym, a ich praca jest obserwowana stale – ruch pojazdu jest rejestrowany i każdy ma świadomość że w razie incydentu jego zachowanie będzie obiektywnie udokumentowane.  W transporcie drogowym część kierujących – kierowcy zawodowi – podlega ostrzejszym rygorom w szkoleniu i egzaminowaniu, a potem ich praca podlega ciągłej kontroli co do czasu pracy, ale z innymi parametrami jest już rozmaicie. Większość użytkowników dróg to jednak osoby dla których prowadzenie pojazdu nie jest zawodem. Poza tym wystarczy uświadomić sobie, jak ścisłej i permanentnej kontroli podlega prędkość pociągu, a jak rzadko kontrolowana jest prędkość na drogach.

Proces ustalania przepisów jest także dalece zróżnicowany. W przypadku kolei i lotnictwa na poziomie ustawodawczym regulowane są kwestie bardzo ogólne, reszta to przepisy wykonawcze wydawane przez organy rządowe, regulacyjne, zarządców infrastruktury i wreszcie przedsiębiorstwa kolejowe. Są one drobiazgowe, decyduje czynnik profesjonalny i sumują one ponad 100 lat doświadczeń.

Priorytetem w działalności Krakowskich Zakładów Automatyki KZA SA, firmy z ogromnym doświadczeniem w realizacji projektów związanych z infrastrukturą kolejową, modernizacją linii kolejowych oraz montażem urządzeń sterowania ruchem kolejowym jest zapewnienie bezpieczeństwa.

Opracowano na podstawie artykułu dra Tadeusza Syryjczyka publikowanego w Magazynie

„KZA EXPRESS” wydanie wiosna 2020.