Kolej przyszłości

Żeby przewozić koleją więcej towarów, trzeba będzie szybciej analizować sytuację i szybciej podejmować decyzje. Dotyczy to każdego aspektu działalności przewoźników kolejowych, spedytorów oraz właścicieli i operatorów infrastruktury.

Widać wyraźnie, że transport szynowy i sztuczna inteligencja doskonale do siebie pasują, bo tylko dzięki nowoczesnym systemom informatycznym można z powodzeniem zoptymalizować tak rozległy system pracujący w czasie rzeczywistym.

Budowa kolei przyszłości będzie przebiegała analogicznie do rozwoju Przemysłu 4.0. Coraz większą rolę będzie odgrywało gromadzenie i analiza wielkich ilości informacji (hurtownie danych, uczenie maszynowe i głębokie, sztuczna inteligencja), bezpośrednia komunikacja pomiędzy elementami systemu transportowego (IoT – Internet Rzeczy) oraz wykorzystanie pojazdów autonomicznych a być może także autonomicznej infrastruktury – stacji, węzłów kolejowych itp.

Opracowano na podstawie artykułu Piotra Kołaczka opublikowanego w Magazynie

„KZA EXPRESS” wydanie wiosna 2020.