Akcja “Bezpieczny Piątek”

 

Jak co roku podczas letniej akcji „Bezpieczny piątek” koordynatorzy kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd…”, przy wsparciu Straży Ochrony Kolei i Policji, przypominają o właściwym zachowaniu na terenach kolejowych.

Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pojawiają się w tym celu na wybranych przejazdach kolejowo-drogowych w całym kraju. Na kierowców i pieszych czekają ulotki edukacyjne. Przedstawiciele kolei i służb nie tylko pouczają użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych o prawidłowym zachowaniu podczas ich przekraczania, ale osoby, które rażąco naruszyły przepisy, otrzymują upomnienia albo nawet mandaty.

PKP PLK przykładają ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa w ruchu kolejowym na każdym etapie, czy to wprowadzając zaawansowane systemy sterowania ruchem kolejowym, w których ogromny udział mają Krakowskie Zakłady Automatyki KZA SA.

Źródło: Materiały Prasowe PKP PLK