Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

 

PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają bezwzględnie egzekwować kulturę bezwzględnego przestrzegania przez kierowców bezpieczeństwa na przejazdach.

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych ma kluczowe znaczenie, ponieważ ze statystyk wynika, że kierowcy są winni w aż 98 proc. wypadków. PKP PLK planują montaż fotoradarów. PKP Polskie Linie Kolejowe mają już monitoring na ponad 1300 przejazdach kolejowo-drogowych. To narzędzie, które może szybko i na szeroką skalę zmienić sposób zachowania się na przejeździe. Wystarczy bowiem wprowadzić bieżący przegląd nagrań z monitoringu na przejazdach kolejowo-drogowych pod kątem łamania prawa, np. objeżdżania rogatek lub niezatrzymania się przed sygnalizatorem i przekazywać policji wnioski o ukaranie winnych, a tysiące mandatów powinno szybko nauczyć opornych przestrzegania przepisów.

Te działania wpisują się w całokształt podnoszenia standardów bezpieczeństwa na kolei, które jest priorytetem dla wszystkich zainteresowanych stron. Dbałość o bezpieczeństwo ruchu kolejowego zapewniają wszyscy zaangażowani w prace przy infrastrukturze kolejowej, również modernizacyjne i montujące systemy sterowania, jak Krakowskie Zakłady Automatyki – KZA SA.