Predictive maintenance na kolei, cz. 4

Systemy predykcyjne a przyszłość kolei

Systemy utrzymania predykcyjnego na kolei interpretowane są najczęściej w kategoriach zarządzania ryzykiem. W przekonaniu Urzędu Transportu Kolejowego odpowiednie przygotowanie i wdrożenie systemu predictive maintenance może stanowić ważny element procesu zwiększania poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce. – Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury nie powinni ograniczać się jedynie do respektowania przyjętych przepisów i regulacji. Mogą oni identyfikować możliwe zagrożenia i podejmować działania zapobiegawcze. Strategia predictive maintenance może być w tym procesie pomocna. Proaktywne podejście do zarządzania ryzykiem i ciągłe doskonalenie w tym obszarze to podstawa kultury bezpieczeństwa promowana przez Urząd Transportu Kolejowego – komentuje Ignacy Góra, prezes UTK.

Coraz częściej mówi się jednak, że predictive maintenance jest również odpowiedzią na wyzwania związane z budowaniem bardziej inteligentnych, ekologicznych i opłacalnych systemów kolejowych w przyszłości. W opinii ekspertów jest to niewątpliwie strategia na tyle kompleksowa, że pozwala na zaadresowanie wielu współczesnych problemów kolei, w tym przede wszystkim zwiększenie niezawodności oraz efektywności całego systemu. – Wśród korzyści wynikających z zastosowania predictive maintenance wymienić możemy unikanie kosztów nieplanowanych przestojów i napraw oraz zmniejszenie zużycia energii i materiałów. Przekłada się to na bardziej ekologiczne funkcjonowanie całego systemu. Optymalne zarządzanie zapasami prowadzi do oszczędności finansowych i zmniejsza negatywny wpływ na środowisko naturalne – komentuje Sebastian Kałuża, dyrektor ds. Rozwoju Produktu w Nevomo.

Beata Pałac

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce naukowo-technicznej i analizach gospodarczych, współpracuje m.in. z dywizją EMEA Mitsubishi Electric; jako praktyk zarządzania kieruje międzynarodowym zespołem osób i aktywnie działa w sektorze NGO