Konferencja „Rozwój polskiej infrastruktury kolejowej”

 

W dniach 9-10 października odbywa się konferencja „Rozwój polskiej infrastruktury kolejowej”, której celem jest wymiana informacji pomiędzy interesariuszami inwestycji kolejowych w celu poprawy komunikacji między inwestorem a wykonawcą, a także maksymalnego wykorzystania środków celowych dotyczących nakładów na modernizację infrastruktury w nowej perspektywie finansowej UE 2014–2020, nakreślenie kalendarza inwestycji w linie kolejowe oraz prezentacja wymagań dla inwestycji kolejowych w zakresie dostosowywania kolei do wymaganych standardów krajowych i UE.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia: bezpieczeństwo na kolei w obszarze działań twardych (modernizacja linii) i miękkich (prawo), pomoc państwa w zakresie w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, strategia rozwoju i utrzymania infrastruktury kolejowej po zakończeniu bieżącej perspektywy finansowej, inwestycje w modernizację i budowę linii kolejowych, Krajowy Plan Wdrożenia Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności STEROWANIE, ochrona środowiska, program utrzymania linii kolejowych, terminale przeładunkowe, inwestycje dworcowe.

Poruszane podczas konferencji tematy: „Wpływ inwestycji na bezpieczeństwo”, „Serwis i roboty budowlane dla kolei” czy  „Rozwój technologii utrzymania dróg szynowych PKP PLK S.A. w obszarze prac torowych i logistyki” to zagadnienia bardzo istotne dla Krakowskich Zakładów Automatyki SA, jako podmiotu aktywnie uczestniczącego w podnoszeniu jakości i bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej.

Opracowano na podstawie informacji www.izbakolei.pl