Działania Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. w związku z epidemią koronawirusa

Z uwagi na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 oraz wprowadzeniem na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie pracowników oraz współpracujących z firmą kontrahentów Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. podjął stosowne działania prewencyjne.

W okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania siedziba Spółki oraz wszystkie biura budowy reorganizują swoją działalność, w szczególności poprzez:

  • Ograniczenie do bezwzględnie wymaganego minimum bezpośrednich kontaktów.
  • Przejście w maksymalnym zakresie na pracę zdalną przez jak największą liczbę pracowników.
  • Odwołanie wszelkich szkoleń i konferencji, a także spotkań z zagranicznymi przedstawicielami firm współpracujących.
  • Wprowadzenie skróconego czasu pracy: od godziny 9.00 do 14.00.
  • Udostępnienie w biurach płynów dezynfekujących i innych detergentów oraz maseczek i rękawic ochronnych, które będą również dystrybuowane na każdą prowadzoną przez spółkę inwestycję.

W przypadku pogorszenia samopoczucia pracownik powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt do bezpośredniego przełożonego.