Bezpieczeństwo na kolei. Od dzikich przejść do FRMCS

  • Co w 2023 r. skutkowało na kolei największą liczbą ofiar – wykolejenia pociągów, wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych czy wtargnięcia na tory?
  • Jak infrastruktura na peronie i wokół nich może wpływać na poczucie bezpieczeństwa pasażerów?
  • Dlaczego jedną z najważniejszych zmiennych w kontekście bezpieczeństwa na kolei jest sprawny system komunikacji?
  • Jaki związek mają ze sobą Radio-Stop, SHP, ETCS, ETCS2 i FRMCS?

To tylko niektóre z tematów, jakie w artykule „Bezpieczeństwo na kolei – od dzikich przejść do FRMCS” porusza dr inż. Tadeusz Syryjczyk.

Warto przeczytać, co na ten temat sądzi wieloletni praktyk, partner w Zespole Doradców Gospodarczych TOR oraz minister przemysłu w rządzie Tadeusza Mazowieckiego oraz minister transportu i gospodarki morskiej w rządzie Jerzego Buzka.

https://feniksmedia.pl/publikacje/kza_express/22/6/