Zabytkowe dworce PKP

 

W zasobach Polskich Kolei Państwowych znajduje się wiele zabytkowych, pięknych,

powstałych w różnych epokach dworców. Niektóre z nich wybudowane zostały jeszcze w XIX wieku i pamiętają czasy początków kolei na ziemiach polskich.

Dworce kolejowe są nie tylko przystankami dla pociągów i miejscami obsługi podróżnych, ale też wizytówką wielu polskich miast. PKP angażuje się w modernizację zabytkowych obiektów, chroniąc miejsca ważne dla polskiej kultury i tożsamości i zachowując je dla przyszłych pokoleń. Do tej pory jako zabytki klasyfikowane były np. dworce neogotyckie czy budowle w stylu dworkowym. Coraz większe uznanie w środowiskach ekspertów i autorytetów w dziedzinach architektury oraz dziedzictwa narodowego zyskują także inne formy architektonicznie, jak np. modernistyczny warszawski Dworzec Centralny.