Z torów do muzem

Jak informuje Grupa PKP, do Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Miłośników Kolei trafiły urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Będą eksponatami w wieży wodnej w Olsztynie, gdzie już można oglądać przedmioty związane z historią regionalnej kolei. Do urządzeń nastawniczych, kartonowych biletów, szyn i central telefonicznych dołączyły podarowane przez PLK latarnie zwrotnicowe i dźwignie sygnałowe.

To nie jedyne darowizny przekazane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nowego właściciela znalazły także wysłużone już dwa pulpity sterownicze. Trafiły one do Stowarzyszenie Historii Koluszek.

Teraz z kolei czas na muzea, edukację, szkolenia

Od 2015 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 66 razy przekazały niewykorzystywane już elementy infrastruktury kolejowej i nieużywany tabor do jednostek kulturalnych, oświatowych i ośrodków promujących kolejowe tradycje w różnych rejonach Polski. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym, szyny, urządzenia telekomunikacyjne czy nieużywane wagony zyskują drugie życie. Przedmioty cieszą pasjonatów historii, a uczniom pozwalają poznawać tajniki przyszłej pracy. Niektóre elementy uczestniczą w nauce historii lub stają się scenografią wystaw.

Źródło: Informacja prasowa Grupy PKP