Wyniki przewozowe za sierpień 2022 r.

W tym roku sierpień był rekordowym miesiącem w przewozach pasażerskich! Polskie koleje przewiozły ok. 30,7 mln pasażerów. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat tylko w październiku 2019 r., pociągami podróżowało więcej osób, bo aż 31,2 mln! 


Tekst pochodzi ze strony: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19333,Wyniki-przewozowe-sierpien-2022.html


W porównaniu z sierpniem 2021 r. kolej wybrało o 5,8 mln pasażerów więcej (+23,1%). Przewoźnicy pasażerscy wykonali pracę przewozową na poziomie 2,6 mld pasażerokilometrów tj. o 0,6 mld pasażerokilometrów więcej (+26,8%) niż w sierpniu 2021 r. – to zarazem najwyższa wartość pracy przewozowej odnotowana w przewozach pasażerskich na przestrzeni ostatnich 10 lat. Mniejszy wzrost odnotowano w wartościach pracy eksploatacyjnej, która wyniosła 16,4 mln pociągokilometrów – o 0,5 mln pociągokilometrów więcej (+3,1%) niż w sierpniu 2021r. Średnia odległość przejazdu  pasażera w ubiegłym miesiącu to ponad 85,2 km, czyli o 2,5 km więcej (+3%) niż rok wcześniej.  

W sierpniu w zestawieniu z lipcem koleją przewieziono o 0,2 mln pasażerów więcej (+0,7%), wartość pracy przewozowej była o 0,01 mld pasażerokilometrów wyższa (+0,4%) a wartość pracy eksploatacyjnej wzrosła o 0,1 mln  pociągokilometrów (+0,8%). W przypadku średniej odległości przejazdu 1 pasażera odnotowano nieznaczny spadek wobec lipca – o 0,3 km (-0,3%).

Ogółem od stycznia do sierpnia 2022 r. z usług kolei skorzystało ponad 219,3 mln pasażerów, wykonano pracę przewozową na poziomie 15,8 mld pasażerokilometrów, a pracę eksploatacyjną w wysokości 124,5 mln pociągokilometrów. W zestawieniu z analogicznym okresem 2021 r. to wzrost o 50,7% w liczbie pasażerów, o 61,1% w wartościach pracy przewozowej i 5,5% w pracy eksploatacyjnej.

W roku 2019, w analogicznym okresie ośmiu miesięcy kolej przewiozła łącznie 218,6 mln pasażerów, odnotowano pracę przewozową na poziomie 14,9 mld pasażerokilometrów, a pracę eksploatacyjną na poziomie 113,5 mln pociągokilometrów. Wyniki przewozowe w 2022 r. w porównaniu z 2019 r. są wyższe o: 0,3% w liczbie pasażerów, 6,5% w pracy przewozowej i o 9,6% w pracy eksploatacyjnej.

Przewozy towarowe

Sierpień był pierwszym miesiącem bieżącego roku, w którym masa przewiezionych towarów była mniejsza niż w analogicznym okresie w 2021 r. Przedsiębiorstwa kolejowe przewiozły łącznie 20,9 mln ton, co było wynikiem niższym o 0,3 mln ton (-1,5%) w porównaniu do danych sprzed roku. W pozostałych parametrach odnotowano jednak wzrost. Praca przewozowa wyniosła 5,4 mld tonokilometrów, o 0,5 mln tonokilometrów więcej niż w sierpniu 2021 r. (+10,9%). Praca eksploatacyjna osiągnęła 7,6 mln pociągokilomterów, co oznaczało wzrost o 0,5 mln pociągokilometrów (+7,3%). O 28 km wzrosła także średnia odległość przewozu 1 tony towaru i wyniosła 259 km. Parametry, które odnotowały wzrosty świadczą o wydłużonych relacjach realizowanych przez przewoźników pomimo minimalnie mniejszego przewiezionego wolumenu.

W porównaniu danych eksploatacyjnych miesiąc do miesiąca zachowana została taka sama tendencja. Masa przewiezionych towarów w sierpniu była niższa od odnotowanej w lipcu o 0,1 mln ton (-0,6%). Praca przewozowa wzrosła natomiast o 28 mln tonokilometrów (+0,5%), natomiast praca eksploatacyjna o 0,3 mln pociągokilometrów (+3,5%). W porównaniu do lipca średnia odległość przewozu 1 tony towaru wydłużyła się w sierpniu o niemal 3 km.

Od początku roku koleją przewieziono prawie 166 mln ton towarów – o 5,2% więcej niż w analogicznym okresie w 2021 r. Praca przewozowa wyniosła 41,3 mld tonokilometrów, co przełożyło się na wzrost o 14,2%. Praca eksploatacyjna odnotowała wzrost o 7,5% osiągając poziom 57,6 mln pociągokilometrów.

Źródło: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19333,Wyniki-przewozowe-sierpien-2022.html