Wyniki przewozowe w czerwcu 2022 r.

Statystki dostarczone przez UTK mogą napawać optymizmem. Kolej powoli podnosi się z pandemicznego kryzysu. Wyniki przewozowe są lepsze niż te pochodzące z czerwca 2019 r. (przed pandemią).


Tekst oraz dane liczbowe pochodzą z: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18960,Wyniki-przewozowe-w-czerwcu-2022-r-bylo-lepiej-niz-przed-pandemia.html


Przewozy pasażerskie

W czerwcu 2022 r. 29,8 mln osób skorzystało z usług kolei. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. oznacza to wzrost o prawie 8,7 mln osób (+41%). Praca przewozowa wyniosła 2,2 mld pasażerokilometrów i była wyższa o 0,8 mld pasażerokilometrów (+58%), praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 15,3 mln pociągokilometrów – wzrost o 0,8 mln pociągokilometrów (+5,8%) rok do roku. Średnia odległość przejazdu 1 pasażera wyniosła 73,7 km, co oznacza, że była dłuższa o 7,9 km (+12%) niż w czerwcu 2021 r.

W zestawieniu z rekordowym majem 2022 r. w czerwcu pociągami przewieziono o niemal 0,7 mln pasażerów mniej (-2,2%), praca przewozowa była o 0,1 mld pasażerokilometrów wyższa (+4,7%), natomiast praca eksploatacyjna niższa o ponad 0,2 mln pociagokilometrów (-1,4%). Średnia odległość przejazdu 1 pasażera była o 4,9 km dłuższa (+7,1%).

tourist in a train

Ogółem w całym II kwartale 2022 r. przewieziono 87,1 mln pasażerów, praca przewozowa wyniosła 6,1 mld pasażerokilometrów, a eksploatacyjna 45,7 mln pociągokilometrów. W porównaniu z II kwartałem 2021 r. oznacza to wzrost liczby pasażerów o 33,1 mln (+61,3%), pracy przewozowej o 2,8  mld pasażerokilometrów (+81,9%), a pracy eksploatacyjnej o prawie 2,5 mln pociągokilometrów  (+5,7%).

Przewozy towarowe

W czerwcu przewieziono koleją 20,2 mln ton towarów, co w porównaniu z czerwcem rok wcześniej oznacza wzrost o 0,4 mln ton (+2%). Praca przewozowa wyniosła 5,2 mld tonokilometrów i była wyższa o niemal 0,7 mld tonokilometrów (15,1%) rok do roku. Praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 7,2 mln pociągokilometrów – więcej o ponad 0,5 mln (+7,7%) niż przed rokiem. Średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła 259 km, czyli wartość o 29,5 km wyższą niż w czerwcu 2021 r.(+12,8%).

Zestawiając dane za czerwiec z miesiącem poprzednim uzyskamy spadek w masie towarów o prawie 1 mln ton (-4,7%), praca przewozowa zmniejszyła się ponad 0,1 mld tonokilometrów (-2,7%), praca eksploatacyjna to spadek o prawie 0,2 mln pociagokilometrów (-2,6%) miesiąc do miesiąca. Wyższa niż w maju natomiast była średnia odległość przewozu 1 tony – o 5,3 km, co oznacza wzrost o 2,1% wobec maja 2022 r.

Ogółem na II kwartał 2022 r. przypada ponad 62,6 mln ton przewiezionych koleją towarów, wartość pracy przewozowej w wysokości ponad 15,8 mld tonokilometrów, a pracy eksploatacyjnej na poziomie 21,8 mln pociągokilometrów. W zestawieniu z II kwartałem 2021 r. oznacza to odpowiednio wzrost o 2,5 mln ton (4,2%) w masie przewiezionych towarów prawie 2,1 mld tonokilometrów (15%) w wykazanej pracy przewozowej i 1,5 mln pociągokilometrów (7,4%) w pracy eksploatacyjnej.

Źródło: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18960,Wyniki-przewozowe-w-czerwcu-2022-r-bylo-lepiej-niz-przed-pandemia.html