Współpraca przewoźników i dostawców tworzących system transportu kolejowego cz. III

Kolejna część tekstu pana Piotra Kołaczka opublikowanego na łamach magazynu Krakowskich Zakładów Automatyki „KZA Express” 01(17)2021.

Rynek SRK i infrastruktury

Wspólnym mianownikiem transportu kolejowego jest infrastruktura. O ile znaczna liczba przewoźników sprawia, że rynek pojazdów kolejowych i związanych z nimi usług jest rozproszony, o tyle właścicieli i zarządców infrastruktury jest zdecydowanie mniej. Wzmacnia to ich pozycję na rynku i sprawia, że dostawcy muszą ze sobą konkurować w każdym aspekcie: jakością, ceną, terminami realizacji zamówień. To dobrze, pod warunkiem, że zamawiający, wybierając oferty, kierują się raczej stosunkiem jakości do ceny niż z samą ceną.

W Polsce prym wiodą dwie firmy należące do grupy PKP: PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz znacznie mniejsza, ale bardzo interesująca spółka Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Oznacza to, że w zasadzie wszystkie pieniądze pozyskane z funduszy europejskich i przeznaczone na rozbudowę polskiej infrastruktury kolejowej zostaną wydane właśnie przez te dwie firmy. Z opublikowanego niedawno planu inwestycji PKP PLK SA do roku 2040 wynika, że spółka zamierza wydać na modernizację istniejących i budowę nowych linii niebagatelną kwotę 250 miliardów złotych. To spora kwota i nawet, jeśli te pieniądze rozłoży się na 20 lat, trudno ją porównać z możliwościami inwestycyjnymi jakiejkolwiek innej firmy.

Stacja przeładunkowa

Zlecenia pojawiające się na rynku kolejowym za sprawą tych dwóch potentatów można podzielić na kilka grup. Najgłośniej komentowane są realizacje projektów o znaczeniu strategicznym, finansowanych ze środków budżetowych, współfinansowane przez Unię Europejską.

To zadania kalibru przebudowy Centralnej Magistrali Kolejowej. Warto wspomnieć, że ostatnio zakończył się przetarg na modernizację 21 obiektów inżynieryjnych na CMK na szlaku Opoczno Płd. – Pilichowice. Początkowo PKP PLK SA oszacowały koszt przedsięwzięcia na niespełna 40 mln zł, ale żaden z oferentów nie zmieścił się w tym limicie. Najniżej oszacował prace Intop Tarnobrzeg, ale nawet w tym przypadku mówimy o 54 mln zł […]

Zapraszam do lektury całego artykułu pana Piotra Kołaczka na https://feniksmedia.pl/publikacje/kza_express/17/.