Transport w roku 2050, cz.5 – podsumowanie

O pozostałych gałęziach transportu, podobnie jak wcześniej, zapisano to, co już się dzieje w Europie, czyli rozwój systemów zarządzania w transporcie drogowym i kolejowym, tj. ITS10, czy ERTMS11. Postulat ósmy wskazuje na ustanowienie ram europejskiego syte-mu informacji, zarządzania i płatności w zakresie transportu multimodalnego. Postulat ten związany jest z wyzwaniami całej Białej Księgi – należy stworzyć sieć bazową, zapewniającą połączenia multimodalne, co w pewnym stopniu pozwoli wypełnić postulat 18 (nieograniczanie mobilności).

Dla sprawnie działającego systemu multimodalnego należy zapewnić zaawansowane systemy informacyjne, które pozwolą użytkownikom na planowanie podróży z uwzględnieniem minimalizacji czasu przejazdu oraz zanieczyszczeń środowiska. Dużym ułatwieniem dla operatorów w transporcie multimodalnym będzie zintegrowany system płatności, uwzględniający zarówno poszczególne elementy trasy przejazdu, w zależności od środka transportu, jak i kraju członkowskiego UE, przez który taki przejazd jest realizowany. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów zarządzania firm transportowych, a także zwiększy atrakcyjność tego typu przewozów. Założono, iż ramy systemu powstaną do roku 2020, jednakże pełną funkcjonalność będzie można uzyskać najwcześniej w 2050 roku, kiedy to zostanie zrealizowana multimodalna sieć TEN-T o wysokiej jakości i przepustowości. Przedostatni postulat odnosi się do bezpieczeństwa w trans-porcie, szczególnie drogowym. Plan zakłada, że w 2050 roku liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych będzie bliska zeru. Jest to nie lada wyzwanie, przed jakim stoi Wspólnota Europejska. Obecny rozwój systemów bezpieczeństwa oraz nowe strategie bezpieczeństwa spowodowały, że liczba ofiar roku na rok maleje. Systemy wspomagania kierowców, inteligentne pojazdy i infra-struktura (systemy komunikacji „Vehicle 2 Vehicle”, „Vehicle 2 Infrastructure”) oraz systemy informatyczne i nawigacja satelitarna, pomagają oczywiście w unikaniu kolizji drogowych i w konsekwencji zmniejszają liczbę ofiar śmiertelnych, ale czy wystarczą tylko nowe technologie, aby zmniejszyć śmiertelność na drogach do zera? Wyznaczony cel jest szczytny, jednak należy pamiętać o aspektach psychofizycznych ludzi, takich, jak: zmęczenie, zły humor, czy rozkojarzenie kierowcy oraz o tym, że każdy system w jakimś stopniu jest zawodny. Dlatego wyznaczony cel – „zero ofiar śmiertelnych”, pozostanie ideałem, do którego należy dążyć. Pozostałe gałęzie transportu nie zostały pominięte w kwestii bezpieczeństwa. Biała Księga przewiduje m.in. zwiększenie roli Europejskiej Agencji Kolejowej w transporcie kolejowym, w nadzorze krajowych środków bezpieczeństwa oraz stopniowy rozwój ogólnosektorowego podejścia do certyfikatów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. W transporcie lotniczym plan przewiduje przejrzystszą współpracę z międzynarodowymi.

Rozwój wymaga inwestycji. Szukając wysokiej jakości, atrakcyjnej ceny i szerokiej gamy produktów i usług, warto zapoznać się z ofertą Krakowskich Zakładów Automatyki.