Transport w roku 2050, cz.4 – zmiany w lotnictwie

Biała Księga zakłada zmiany również w innych gałęziach transportu. Co, w świetle jej postulatów i ustaleń, w ciągu najbliższych trzydziestu lat czeka lotnictwo? M.in. zwiększenie przepustowości europejskich lotnisk

Kolejny cel księgi to w zasadzie kontynuacja tego, co zostało wspomniane wcześniej, i odpowiedź na to, co już można zaobserwować w sektorze lotnictwa. Planuje się zwiększenie przepustowości europejskich lotnisk – tak, aby status Unii, jako „globalnego portu lotniczego”, nie został w żaden sposób zakłócony. Planowane są również integracje portów lotniczych z transportem kolejowym, najlepiej z szybką koleją. Trend ten jest zauważalny w Europie od kilku lat, czego przykładem może być jeden z największych hubów intermodalnych w Europie – port lotniczy Frankfurt, gdzie integracja z koleją nastąpiła już w 1999 roku. Również w Polsce można zaobserwować podobną tendencję – w 2013 roku krakowski port lotniczy został połączony z centrum Krakowa zmodernizowaną linią kolejową, przez co czas podróży z centrum miasta na lotnisko skróci się do 15 minut. Tak więc zawarcie tego punktu w Białej Księdze ma bardziej charakter formalny. Nie jest to raczej wyzwanie, któremu trzeba stawić czoła.

W związku z wysokim poziomem kosztów, wynikających z zanieczyszczeniem powietrza, jaki generuje lotnictwo, plan zakłada też, że część przepływów pasażerskich, szczególnie wewnątrz UE, powinna przejąć kolej dużych prędkości. Ostatnie cztery główne cele Białej Księgi to zwiększenie efektywności transportu dzięki systemom informatycznym. Planuje się, że do końca 2020 roku w Europie będzie funkcjonował Wspólny Europejski Obszar Lotniczy. Technicznym komponentem tego obszaru ma być projekt modernizacji zarządzania ruchem lotniczym SES.A.R (Single European Sky ATM Research Programme – jednolity system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji). Założeniem tego projektu jest, że w 2020 roku Wspólnota będzie dysponować optymalną infrastrukturą kontroli ruchu lotniczego, wykorzystującą nowe technologie, tj. GALILEO (europejski system nawigacji satelitarnej), dzięki czemu lotnictwo będzie mogło rozwijać się bezpiecznie i ekologicznie. Obecnie projekt SES.A.R prowadzi badania m.in. w zakresie optymalizacji drogi samolotu, co z kolei zmniejszy zużycie paliwa.