Transport w roku 2050, cz.3 – zmiany w kolei

Dziś kolejne spojrzenie w przyszłość. Jakie zmiany według postanowień Białej Księgi czekają kolej?

Najbardziej promowaną gałęzią transportu jest kolej. Zakłada się, że do 2030 roku 30% towarów, przewożonych samochodami na odległości większe niż 300 km, zostanie przeniesione na kolej lub transport wodny. Docelowo, w 2050 roku, udział ten ma się zwiększyć do 50%. W dokumencie tym zauważono, że, aby to osiągnąć, należy rozbudować stosowną infrastrukturę. Wykres poniżej przedstawia średnie koszty zewnętrzne transportu towarów w ujęciu kilku gałęzi transport. Jak wynika z poniższego schematu, opłata za infrastrukturę kolejową jest 6-krotnie wyższa, niż za infrastrukturę transportu drogowego. Będzie się to zatem wiązało z dużymi nakładami finansowymi na kolej. W dobie kryzysu finansowego i „zaciskania pasa”, rozwój kolei do takiego poziomu może okazać się bardzo optymistyczną wizją. Jest ona realna tylko wtedy, gdy w funduszach unijnych pojawi się nowe źródło finansowania – dodatkowe opłaty.


Również kolejowy transport pasażerski nie pozostanie w tyle i do 2030 roku w UE sieć szybkiej europejskiej kolei ma zwiększyć się trzykrotnie, a w 2050 roku większa część przewozów pasażerskich na średnich odległościach będzie realizowana koleją. Europa Środkowo-Wschodnia jest na etapie planowania i przygotowywania programów budów i modernizacji. W postulacie piątym Białej Księgi zaproponowano wprowadzenie funkcjonalnej, multimodalnej sieci bazowej TEN-T. Jej zadaniem jest połączenie poszczególnych stolic UE między sobą oraz między pozostałymi ważnymi miastami, portami morskimi i lotniczymi oraz przejściami granicznymi.
W związku z paraliżem przestrzeni powietrznej nad Europą, związanym z erupcją islandzkiego wulkanu Eyjafjallajökull w 2010 roku, wprowadzono założenie, dotyczące dalszej rozbudowy sieci TEN-T odpornej na ewentualne skutki zmian klimatu oraz zapewniające lepsze bezpieczeństwo i ochronę użytkowników. Idea utworzenia w pełni funkcjonalnej sieci TEN-T pozwoli na zwiększenie
poziomu integracji europejskiej, a także na zmniejszenie dysproporcji w poziomie rozwoju infrastruktury w poszczególnych krajach UE. Jedynym problemem, jaki można napotkać w trakcie realizacji projektów w ramach tej sieci, są źródła finansowania. Jak wskazano w dokumencie, do 2020 roku należałoby wydać na podstawowe zadania około 550 mld euro. Biorąc jednak pod uwagę aktualny stan gospodarki oraz problemy finansowe krajów grupy PIIGS (należą do niej: Portugalia, Włochy, Irlandia, Grecja oraz Hiszpania), należy spodziewać się zwolnienia tempa realizacji inwestycji transportowych.

Zmiany w kolei wymagają inwestycji, m.in. w systemy zasilania urządzeń, układy nastawcze, przekaźniki czy układy elektroniczne. Szukając wysokiej jakości, atrakcyjnej ceny i szerokiej gamy produktów i usług, warto zapoznać się z ofertą Krakowskich Zakładów Automatyki.