Transport Kolejowy 2023: Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

Jeśli jesteś pasjonatem kolei i kolejnictwa, to nie może Cię zabraknąć na kolejnej edycji konferencji Transport Kolejowy! Jak się zapisać? Jaki jest program wydarzenia? Wszystkie odpowiedzi poniżej!

Przytaczam komunikat Urzędu Transportu Kolejowego:

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zaprasza uczniów, studentów i doktorantów do wzięcia udziału w VI edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo–Technicznej Transport Kolejowy 2023: Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, która odbędzie się 18 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie.

„Spotkania w ramach organizowanej już 6. rok Konferencji Naukowej pozwalają nam na bezpośredni kontakt z wchodzącymi na rynek pracy absolwentami szkół średnich i wyższych. To od Was zależeć będzie przyszłość branży kolejowej, wdrażanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod organizacji pracy. W Urzędzie Transportu Kolejowego konsekwentnie wdrażamy najnowsze dostępne rozwiązania. Ruszyło Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów – nowoczesny ośrodek przeznaczony do egzaminowania kandydatów na maszynistów według nowych zasad. Mam nadzieję, że między innymi dzięki Konferencji podejmiecie decyzję o związaniu swojej kariery z koleją”- zachęca do udziału dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Tematyka konferencji

Program obejmuje referaty uczniów, studentów i doktorantów na tematy związane z szeroko pojętym transportem kolejowym z podziałem na następujące panele tematyczne:

  • przeszłość,
  • teraźniejszość,
  • przyszłość.

Przewidywane są dwie formy prezentacji referatów:

  • wykład (sesja plenarna),
  • plakat (sesja plakatowa).

Zasady zgłaszania udziału

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o nadesłanie zgłoszeń wraz z abstraktami do 14 marca 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem https://utk.gov.pl/pl/konferencja

W przypadku zgłoszenia referatu w formularzu należy wskazać formę prezentacji (wykład lub plakat), natomiast w przypadku chęci uczestnictwa bez referatu – jako słuchacz.

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć abstrakt, którego wzór udostępniony jest na stronie UTK. W przypadku prac, które mają kilku autorów konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez każdego autora . W takiej sytuacji ten sam abstrakt należy dołączyć do każdego zgłoszenia.

Podczas konferencji prace wybrane przez Komitet Naukowy zostaną zaprezentowane w formie wykładu. Komitet Naukowy dokona wyboru najlepszych prac na podstawie przesłanych abstraktów. Referaty, które nie zostaną zakwalifikowane do sesji plenarnej, będą mogły być zaprezentowane w formie plakatu podczas sesji plakatowej.

Podobnie jak w roku poprzednim tegoroczna konferencja będzie miała charakter hybrydowy – osoby wygłaszające referat będą uczestniczyć w konferencji stacjonarnie w siedzibie centrali Urzędu Transportu Kolejowego, a słuchacze będą uczestniczyć zdalnie za pomocą wideokonferencji.

W przypadku, gdy sytuacja będzie tego wymagała, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły np. ograniczając liczbę uczestników stacjonarnych lub na w pełni zdalną.

Referaty w formie wykładu zostaną zaprezentowane podczas sesji plenarnych – czas na zaprezentowanie nie może przekroczyć 10 minut. Po każdej prezentacji odbędzie się krótka dyskusja. Prezentacja referatu w formie plakatu odbędzie się podczas sesji plakatowej.

Przygotowane przez Państwa referaty zostaną opublikowane w ramach elektronicznych materiałów pokonferencyjnych posiadających nadany numer ISBN.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Źródło: https://utk.gov.pl/pl/konferencja/materialy-do-pobrania/19745,Komunikat-nr-1.html