Transport intermodalny – rozwiązanie idealne

Transport kolejowy wydaje się odpowiednim rozwiązaniem przy przewozie dużych partii ładunków niebezpiecznych pomiędzy zakładami posiadającymi bocznice kolejowe na swoim terenie.

Co w takim razie z mniejszymi partiami i przewożonymi pomiędzy dwoma punktami na końcu których nie ma bocznic kolejowych? Czy ten potok ładunku powinien być przewożony na znaczne odległości przez transport samochodowy mając na uwadze, iż polska infrastruktura drogowa nie jest przystosowana do tego rodzaju przewozów? Brak obwodnic miast i dedykowanej infrastruktury na parkingach przeznaczonych do dłuższego postoju zestawów samochodowych przewożących towary niebezpieczne . Alternatywą dla przewozów samochodowych mogą być przewozy intermodalne, w których pomiędzy dwoma gałęziami transportu zamiast przeładunku bezpośredniego towarów operacje te prowadzi się na  opakowaniach jakimi są zintegrowane jednostki ładunkowe np. kontener, naczepa.

Opracowano na podstawie artykułu Henryka Zielaskiewicza opublikowanego w magazynie KZA EXPRESS.