Transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T, cz.2

Projekt Transeuropejskiej Sieci Transportowej bazuje na infrastrukturze istniejącej w poszczególnych krajach, ale przewiduje również budowę nowych dróg, linii kolejowych i innych obiektów.

Zasadniczym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której sieć transportowa będzie w pełni interoperacyjna, tzn. umożliwi swobodne poruszanie się pojazdów należących do dowolnego podmiotu działającego na terenie Unii Europejskiej. Kluczowe znaczenie ma również zwiększenie przepustowości poprzez usuwanie wąskich gardeł i podnoszenie prędkości handlowej, a także promowanie transportu zrównoważonego.

Plan przewiduje m.in.:

  • wprowadzenie zmodernizowanej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym (SESAR) oraz równoważnych systemów zarządzania transportem lądowym i wodnym do 2020 r.;
  • przeniesienie 30% transportu drogowego towarów na odległości większe niż 300 km na inne środki transportu (kolej, transport wodny) do 2030 r., a do 2050 – 50% tego typu transportu;
  • trzykrotny wzrost istniejącej sieci kolei dużych prędkości, do 2030 r. a do 2050 – ukończenie budowy europejskiej sieci kolei dużych prędkości;
  • do 2050 połączenie wszystkich lotnisk należących do sieci bazowej z siecią kolejową, najlepiej z kolejami dużych prędkości oraz zapewnienie, aby wszystkie najważniejsze porty morskie miały dobre połączenie z kolejowym transportem towarów, a – w miarę możliwości – z systemem wodnego transportu śródlądowego.

Dzięki pieniądzom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach współpracy przy budowie sieci TEN-T można zmodernizować znaczną część polskiej infrastruktury kolejowej. Do 2022 roku Polskie Linie Kolejowe mogą korzystać z puli 67,5 mld zł. Ze środków europejskich korzystają między innymi Krakowskie Zakłady Automatyki – w 2015 roku firma rozpoczęła realizację projektu „Inteligentny System Wspomagania Decyzji dla poprawy jakości, bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów cyklu życia infrastruktury kolejowej”.