Transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T, cz.1

Jednym z warunków rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej jest zapewnienie swobodnego i bezpiecznego transportu towarów i osób. W tym celu zaplanowano stworzenie Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. 

W skład sieci wchodzą różne gałęzie transportu: kolejowe linie pasażerskie i towarowe, drogi, terminale drogowo-kolejowe, drogi, porty morskie i śródlądowe, śródlądowe drogi wodne oraz lotniska. Rada Europejska 5.12.2017 roku przyjęła konkluzję, w której potwierdzono, że łącznie planowane inwestycje na lata 2016–2030 wynoszą 607 mld EUR na korytarze sieci bazowej i około 750 mld EUR na sieć bazową. Odnotowano także, że na lata 2021–2030 potrzeby inwestycyjne wyniosą około 500 mld EUR na sieć bazową i około 1,5 bln EUR przy uwzględnieniu inwestycji w sieć kompleksową i innych inwestycji w transport.