Tegoroczne VII Europejskie Forum Taborowe online

Zaplanowane na 26.05.2020 – 27.05.2020 VII Europejskie Forum Taborowe z powodu sytuacji pandemii odbędzie się online. Uczestnicy będą mieli możliwość czynnego uczestnictwa w wydarzeniu.

Europejskie Forum Taborowe to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone tematyce nowoczesnego taboru kolejowego. Podczas tegorocznej edycji  omówione zostaną takie zagadnienia, jak: kierunki rozwoju rynku taborowego, innowacje, plany i strategie taborowe kolei samorządowych, priorytety zamawiających w przetargach tramwajowych.

Prelegenci podejmą m.in. następujące tematy:

Wyzwania IV pakietu kolejowego: stanowisko europejskiego rynku dostawców dla kolei

„Konkurencyjność europejskiego rynku dostawców dla kolei: wizja UNIFE a europejski zielony ład”,

„Na jakie zmiany powinna przygotować się branża taboru szynowego?”.

Podczas wydarzenia przewidziano też debaty, które mają podejmować aktualne kwestie w kolejnictwie: „Innowacje w taborze kolejowym a potrzeby rynku”, „Standaryzacja kierunkiem dla branży taboru kolejowego?” czy „Nowe generacje taboru kolejowego”.