Historia Krakowskich Zakładów Automatyki

Nie ulega wątpliwości, że Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. w Krakowie są jednym z wykonawców inwestycji kolejowych, którzy przyczyniają się do rozwoju tego transportu! Warto zatem lepiej poznać tę spółkę, której historia sięga aż do okresu międzywojennego!

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. to spółka od wielu lat świadcząca usługi w zakresie realizacji projektów związanych z infrastrukturą kolejową, modernizacją linii kolejowych oraz montażem urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

KZA zajmują się:

 • montażem stacyjnych i liniowych komputerowych, komputerowo-przekaźnikowych i przekaźnikowych systemów sterowania ruchem kolejowym,
 • montażem urządzeń zdalnego sterowania ruchem kolejowym,
 • montażem urządzeń kontrolno-pomiarowych,
 • montażem urządzeń telewizji przemysłowej,
 • zabudową elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
 • montażem urządzeń i sieci elektroenergetycznych, zasilania obiektów,
 • budową sieci światłowodowych oraz tradycyjnych teletechnicznych linii kablowych,
 • horyzontalnymi przewiertami sterowanymi.

Historia krakowskich Zakładów

 • Początki działalności Krakowskich Zakładów Automatyki S.A. w Krakowie sięgają roku 1928
 • Dział Zabezpieczenia Ruchu Pociągów uznaje się za podwaliny Krakowskich Zakładów Automatyki S.A.
 • W latach 1934–1946 firma funkcjonowała pod nazwą Warsztaty Sygnałowe.
 • Po wojnie Zakłady rozpoczęły właściwą działalność produkcyjną jako Warsztaty Elektrotechniczne.
 • W roku 1961 Zakłady zostały włączone w struktury Polskich Kolei Państwowych? A w 1991 r. Kolejowe Zakłady Automatyki zostały wyłączone z PKP i zaczęły funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe.

Zdecydowanie warto lepiej poznać ciekawą historię Krakowskich Zakładów Automatyki na: https://kza.krakow.pl/historia/

Źródło: https://kza.krakow.pl/