Sztuczna inteligencja przyszłością kolei

Żadna nowoczesna gospodarka nie może zrezygnować z inwestowania w transport kolejowy, zwłaszcza towarowy i dalekobieżny. Nie ma innego sposobu przemieszczania ładunków który łączyłby w sobie tak wiele zalet. Najważniejszymi są: szybkość, bezpieczeństwo i szanse na radykalne zmniejszenie emisji spalin z nadzieją na całkowitą rezygnację z używania paliw – pochodnych ropy naftowej.

W większości przypadków jedynym akceptowalnym kierunkiem rozwoju będzie zwiększenie przepustowości istniejących linii kolejowych oraz lepsze wykorzystanie taboru będącego w posiadaniu przewoźników. Trzeba będzie jeździć szybciej, częściej i bezpieczniej. Zachowanie obecnych, i tak wysokich, standardów bezpieczeństwa nie wystarczy, bo duży wzrost liczby przejazdów bez zmniejszenia prawdopodobieństwa katastrofy statystycznie rzecz biorąc oznacza większą bezwzględną liczbę wypadków i innych niebezpiecznych zdarzeń.

Krakowskie Zakłady Automatyki KZA SA są jedną z firm działających na kolejowym rynku, której rozwiązania, znajdują zastosowanie w podnoszeniu standardów podróży koleją.

Opracowano na podstawie artykułu Piotra Kołaczka opublikowanego w Magazynie „KZA EXPRESS” wydanie wiosna 2020.